21- Humilitat

Potser és deriva de mirada esbiaixada. Tal vegada és un d’aquells temes eterns que ens atribuim. Però diria que quant més benestar, si mes no a casa nostra, més incrementa la individualitat i la prepotència que es manifesta de mil subtils maneres.

Humilitat ve del llatí humilitas de itas, qualitat de ser i humus, terra. És una paraula relacionada amb l’acceptació de les nostres pròpies limitacions, baixesa, submissió i rendiment, el que des de la psicologia es defineix com part ombrejada o obscura, motxilla, finestra tancada…; tot molt humà i terrenal.

Entre d’altres accepcions el nostre DCVB mostra: Humil, que es té per menys del que val; que es rebaixa voluntàriament davant els altres; que revela humilitat. És a dir, oposat a altiu, orgullós, estirat, fanfarró.

La humilitat s’acostuma a representar de diverses maneres que van des de unes mans obertes calloses i terroses, per allò de la relació amb la terra, fins a aquella imatge cristiana de Dijous Sant on Jesús renta els peus als seus deixebles, passant pel David victoriós amb el cap de Goliat.
Unfortunately due to a lack of awareness about Erectile Dysfunction and its available viagra samples http://www.midwayfire.com/training.asp treatments. Performing in bed for viagra viagra online more than five minutes in bed. Tadalis Oral Jelly is an approved tadalafil tablets 20mg drug by FDA. The other suggestion I have tadalafil on line is to give my MegaRex formula a try.
Aprofundir en el concepte podria portar una mena de paradoxa conceptual, si no fos que les idees aparentment antagòniques resulten complementàries. Si des la biologia, de la mà de Maturana, resulta cert que “tot esser viu, viu el seu viure com si fos el centre del cosmos”, concepte inherent a tota vida, també ho és que la humilitat, passada pel sedàs de la història i amb paraules d’Harari, ens portaria al “no ets el centre del món”.
Per a aquest autor, la humilitat, la superació del “egotisme” seria un dels 21 reptes del segle XXI. No podem pensar que “lo nostro”, (la nostra família, la nostra religió, la nostra cultura…) és superior o millor que la de les altres persones; de fet la moralitat -Que concerneix la bonesa o malesa dels costums, actes i pensaments humans-, segons els científics “té fondes arrels evolutives que s’avancen en milions d’anys a l’aparició de la humanitat”.

També és una de les virtuts que desenvolupa Comte-Sponville. “La humilitat és una virtut humil, ni tan sols està segura de ser una virtut. Qui en braveja demostra que n’hi falta”, diu. També assenyala “La humilitat com a virtut és aquesta tristesa vertadera de no ser més que un mateix”.

Si, com els bolets, es pogués trobar en un pinar aniria a cercar-ne un paner.