19 – Diàleg

Es paraula de moda. Sobre tot en l’àmbit polític, en el joc de simulacions i enganys, tothom en parla o, amb altres paraules, tothom reclama, exigeix diàleg a les persones que conformen una altra manera de mirar. En definitiva una paraula deformada i gastada.

El nostre DCVB mostra una accepció clara i senzilla, “conversa entres dues o més persones”.
També resulta clara i diàfana la definició que mostra la Viquipèdia: “Un diàleg és un tipus de text o discurs en el què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament”.

Conversar és un difícil art que implica parlar i escoltar, intentar posar-se a la pell de l’altra per entendre i comprendre abans de assenyalar el propi parer. En el dir resulta fàcil, però en el fer no ho es tant. Basta recordar la darrera conversa mantinguda o escoltar una conversa aliena per adonar-se’n que moltes vegades, en la gran majoria de vegades, les “converses” no són altra cosa que manifestacions paral·leles del pensar de casa un dels interlocutors. El que els castellans en diuen “dialogo de besugos”. No hi ha escolta, tothom a la seva, amb els seus arguments i el altres que es fotin. Un intent d’imposició del propi pensar amb comptes d’atendre, amb empatia, el posicionament de l’altra.

So the online pharmacy no discount cialis prescription needed ought to be avoided. Consequently, the sexual function is improved in levitra without prescription https://pdxcommercial.com/order-1873 males. It is greatly useful when all other methods cialis generico canada of ART or Assisted reproductive technology fail. Ache that canada generic viagra arises during ovulation is non-recurring normally. La tècnica del diàleg és vella i resulta uns instrument útil no sols per resoldre conflictes sino també per investigar i entendre els propis raonaments.

Del llatí dialogus que significa discurs racional o ciència del discurs. Plató va ser el primer que va usar la dialèctica, l’art del diàleg, per oposar dos discursos racionals i poder arribar així a una pretesa “veritat”. La dialèctica de Plató és encara un sistema viu que s’utilitza en escoles superiors diverses.

Sobre el diàleg i les variables que hi poden incidir em va resultar útil tant l’aportació de Zeldin (1998) “Conversación. Como el diálogo puede transformar tu vida” com la de Fisher/Uri/Patton (2011). “Obtenga el si. El arte de negociar sin ceder”

 Imatge: Plató