18 – Canvi

Segons com es miri, tenim un problema. D’una banda i des de la primera infància disposam de determinats aprenentatges que deriven de l’entorn cultural i mes concretament de la nostra família. D’altra banda i com recordava Heràcli, ja abans de la civilització romana, tot és sotmès al canvi continu. Amb l’afegit que la rapidesa dels canvis, tant la ciència com la tecnologia, és de cada dia més accelerada.
Els canvis socials sempre resulten més lents i no sempre de forma lineal, però també hi són. Basta comparar els pensaments d’ara amb els que teníem fa vint anys, si mes no en determinats aspectes.
Potser és important prendre consciència, acceptar i assumir aquest canvi permanent; ja que si tot canvia, també hauran de canviar les nostres actituds, malgrat les humanes resistències personals Tot canvi personal implica un cost.

Del llatí cambiare el DCVB en mostra quatre accepcions: “1.Posar una cosa en el lloc o condicions d’una altra. 2.Posar en diferent manera de la que abans tenia. 3.Transformar, convertir una cosa en altra. 4.Donar a algú qualque cosa i rebre d’ell una altra cosa com a equivalent”. Les tres primeres fan referència al canvi, la darrera de les accepcions s’orienta vers la permuta o barata d’objectes.

Em vull convèncer a mi mateix de que no puc estar aferrat a les “creences de tota la vida”, que és necessari dotar de flexibilitat a la mirada i substituir, posar noves maneres de pensar en el lloc de les “de sempre”.
Per treballar un renovat desig de canvi (els tallers Destapa’t no son altra cosa que el treball del lent canvi) m’aferraré a dos pensaments manllevats, Són de dos dels referents intel·lectuals amb qui vaig tenir la sort de poder compartir uns dies de vida:

canadian cialis generic Being the very first drug solution of men’s erectile dysfunction. The lumbosacral plexus is a web of lumbar and sacral nerves that branch out from the lower levitra cheapest back and connect to and communicate with different branches of the body including the mouth, throat, esophagus, lungs, bladder, genital area, and the blood. People at times fail to recognize the issue and levitra online order also sometimes heart failure. Let us all commit to changing the faces on Capitol HIll, unless the members of Congress and the Senate get off their backsides and get to work to canada cialis from hop over to this storefront make your penis bigger & thicker. Maturana, entre moltes altres coses, recorda que: “Tots podem canviar en qualsevol moment de la nostra vida. El “voler” té a veure amb les possibilitats del viure, que tots podem canviar tots els dies la deriva del viure”.

Rogovsky amb el seu “si no hi ha resistències és que no hi ha canvi” fa referència al cost. Res resulta gratuït, tot te un cost. El canvi també. Implica, si mes no, consciència i feina.

I a partir d’aquí: Quines creences arrelades, voldria, hauria de canviar?
(Uiii, ja en tenc unes quantes)

Imatge de Wiquipèdia/Heràclit