3- Limitadors (espai/temps)

Com passa en totes les reflexions compartides, i amb la finalitat d’estalviar distorsions posteriors, caldrà enfocar l’estudi i delimitar el marc de recerca.

En relació a l’àmbit físic, es considerarà, en sentit estricte, el nucli urbà de Sant Llorenç des Cardassar. A falta d’estudis, però considerant variables físiques, històriques i de població s’intueix que els altres nuclis de població del terme municipal: Son Carrió, Sa Coma…podrien mostrar trets ben diferents.

A nivell temporal, s’enfoquen fets i anàcdotes fets i anècdotes que van des de poc abans de la independència municipal fins a finals de segle XX puix són els que poden haver incidit sobre les actuals mares, pares i padrines, padrins… fonamentalment fins a l’orientació generalitzada del treball vers el sector terciari, i més concratament als serveis turístics (que per la desparició dels tallers de brodats es situa a l’entorn de 1974)

No es contemplen, idò, situacions actuals derivades de les darreres onades migratòries que, de forma òbvia, s’hauran de considerar en propers treball.

The common signs to both ED and cardiac buying cheap cialis issues. Shilajit increases blood circulation in the body, levitra overnight delivery encouraging circulation to the extremities, thereby promoting rejuvenation and desire. No matter what the cause get cialis of impotence is, these medications can help impotent men to deal with impotence, it is important to talk to doctor about this. For solving these kinds of problems all that you need is to order herbal pills from reliable online pharmacies. soft cialis

Malgrat restin excloses del present estudi, no podem deixar de banda els recents canvis socials algunes vegades considerades «revolucions». Fem referència a la irrupció del turisme que romp, de forma gradual i radical, l’aïllament derivat de la Guerra. A l’autonomia econòmica de la dona derivada de la seva plena, també gradual, integració en el mon laboral. A la ràpida generalització de l’ús de les noves tecnologies. I també a les diferents onades d’immigració derivades de la bonança econòmica que, com no podria ser d’altra manera, van incidint incidint en els hàbits i costums «tradicionals» .

Volem dir, amb tot això, que el que es presenta, son trets que poden afectar, de forma parcial, a les personers nascudes abans dels anys vuitanta del segle passat.

En l’ésser de les noves generacions, i malgrat els assenyalats processos d’imitació primerenca, segurament s’haurien de contemplar, també, altres variables.