2- Quina és la proposta?

La proposta no és altra, idò, que la reflexió desenfadada sobre possibles aspectes de l’ésser local que, mitjançant missatges involuntaris de pares i padrins, hagin pogut incidir sobre l’ésser personal.

Com som les persones llorencines? De quina manera ens afecta aquesta manera de ser?

L’efecte de la incidència, sempre condicionada per l’entorn, potser s’ha de contemplar tant de la perspectiva de sintonia amb els missatge rebut, com també en el possible sentit contradictori. Es fa referència a l’espira que condicionarà el petit moment de decisió que es dóna entre reflexió i acció.

Per il·lustrar el tema dels efectes contradictoris basta recordar, per exemple, els casos d’agnosticisme derivats de la llarga i persistent imposició religiosa, o els coneguts casos de rebuig a determinats familiars derivats de les llargues imposicions de fer-los cas.

At the same time, purchase viagra in canada it doesn’t produce any side-effects on the male sex organs. pfizer viagra The herb also lowers mental and physical stress. Websites selling medicines for erectile dysfunction treatment offer 20 mg of vardenafil at affordable prices. line uk viagra The plant is believed to enhance the flow of blood in the arteries and veins of body. http://valsonindia.com/contact-us/ low priced viagra

Els que seguíem el taller, la indagació sobre aquests factors, ens havia de portar al coneixement, comprensió i acceptació d’aquells aspectes del nostre ésser que, potser, no s’acaben de considerar satisfactoris, i també a la confirmació o negació de determinades intuïcions personals referides a un mateix.

Aspecte, aquest, que dóna plena resposta al «per a què» del treball.

La proposta pública, mostrar i arrodonir la feina, deriva de la possibilitat què pugui resultar útil a alguna altra persona que desitgi trescar camins d’introspecció; que pugui disposar d’una eina que a nosaltres ens resultà curiosa i útil.

A manera d’afegit cal reconèixer, però, que la proposta és plenament oberta. No sols no es contempla com a completa i definitiva sinó que es presenta des del convenciment que, amb altres actors i moments de recerca els resultats, potser, no serien els mateixos.