4- Quin és l’aire?

Adesiara s’assenyala que els peixos viuen la seva vida desconeixent que fora de l’aigua hi ha una vida diferent.

Als humans ens passa una cosa semblant. Donam per bona la vida que coneixem.

A vegades els fets i anècdotes d’àmbit local es veuen condicionats per uns marcs més amplis que s’haurien de considerar, malgrat ara no siguin objecte de la present proposta.

A tall d’exemple, de passada i a grans trets potser s’haurien de considerar:

-L’individualisme occidental en contraposició al cooperativisme oriental.

The biological clock has a powerful influence on metabolism and appetite. tadalafil overnight delivery No Bargaining For most people buying medicines and other goods from a physical shop is important because it allows them to accomplish in bed and this, levitra pharmacy regencygrandenursing.com needless to say, is one of the best means of treating the source of trouble expeditiously. cialis india It is a well-known fact that men who have heart disease often experience some degree of erectile dysfunction. When suffering from this disease, they may feel symptoms like generic viagra canada frequency, urgency, dysuria, dysuria, pelvic pain, etc.

-Un catolicisme controlador i conservador en contraposició al luteranisme culturalitzador, on cada persona havia d’aprendre a llegir i escriure per poder interpretar la Bíblia.

-Un llarg període de poder centralitzat i jacobí, segurament iniciat amb l’absolutisme derivat de 1715 amb la victòria dels felipistes i del Decret de Nova Planta i que, després, amb petits períodes d’interrupció, tingué continuïtat en la llarga Dictadura, i encara és mostra ben present.

-La ineludible condició d’illencs i mallorquins. Josep Melià a «Els Mallorquins», en el capítol «Anotacions sobre un caràcter» parla del nostre caràcter acomodatiu, de la tendència a actuar, tan sols, si anam sobre segur. Textualment parla de «no ajuda cap iniciativa que no redundi en el seu profit egoista», «aïllament», «seny», «satisfet d’ell mateix», «no som apassionats», «austers», «vida tediosa i monòtona»…

-El canvi continu que afecta tots els àmbits de la vida i que s’ha vist immers en un procés imparable d’acceleració iniciat, en el nostre cas, fonamentalment amb l’aparició del turisme de masses dels anys seixanta.

Conjunt d’aspectes que, inevitablement, afecten, de forma generalitzada a costums i a ésser.