3.- Acceptar

Borró1Aquest proper dissabte dia 29.04.16, a l’Espai 36, intentarem completar el tema de l’acceptació amb els següent programa:

0.- Petit exercici de relaxació.
Objectiu: Centrar l’ara i aquí
Continguts: Viure el moment
1.- La feina feta:
a.- «Amar a una persona humana»
Objectiu: Indagar sobre l’ecceptació
Continguts: Coordinar els treballs personals/ Síntesi d’aportacions.
b.- On som (El marc). Comentar els aspectes «més sorprenents»
Objectiu: Unificar conceptes
Continguts: Descriure el marc
3.- L’estimera
Donar forma al joc. Els 8 aspectes a considerar
Objectiu: Definir el camp d’acceptació
Continguts: Síntesi d’aportacions personals
4.- L’entorn més immediat. Una aproximació al «ser llorencí»
Objectiu: Definir els trets singulars del «caràcter llorencí»
Continguts: Resum d’aportacions
5.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Possibles reptes personals

Resum de la sessió

De forma accelerada (havíem de guanyar mitja hora a l’horari previst), varem intentar seguir el programa previst.
El punt 0 es va substuir per dos comentaris;  un sobre la confidencialitat pactada i l’altre sobre les referències bibliogràfiques de l’article aportat per na Catalina i publicat en el Facebook privat del grup.
Your therapist adjusts the table (that may be computer operated or manual) according to the impact of viagra the pill the disease on the patient. One of them viagra wholesale uk valsonindia.com is Fildena, which has the essential component named Sildenafil citrate inside it which makes the blood free of free radicals and the substances that cause harm to liver. This provides more stability, comfort and extra space for longer rides. http://valsonindia.com/interview-in-dalastreet/?lang=sq tadalafil tablets india Symptoms such as declination of cheap cialis valsonindia.com levels of virility and energy accompanied by easily being exhausted, rapid mood sways and palpitations appear.
Punts 1.a i 3.- Les idees clau de cada un dels apartats de “Amar a un ser humano”, deixen palès, altra vegada, les diferències interpretatives d’un mateix text i la riquesa i complementarietat que axò implica. De cada paràgraf es varen esmentar:
1.- Anar és enllà, conèixer/2, conèixer els defectes
2.- Escoltar, acceptar, no manipular, deixar espai
3.- Despullar-se, mostrar-se/2, donar-te
4.- Fer costat/2, entrega, compromís, donar suport
5.- Gaudir, donar i rebre/2, humilitat, compartir, viure l’ara
6.- Atrevir-se, transformar, demostrar l’estimació/2
7.- Limits, respectar-te(lo/la)/2
8.-Estimar-te/2, estimar com a procés, acceptar les dues cares
En base a n’aquestes aportacions s’intentarà muntar el “joc de l’estimera” de forma semblant a “la roda de la vida”.

Punt 2.a.- Cada un va comentar els aspectes més xocants, sorprenents, questionats del marc teòric del taller.
Es conforma com a exercici previ per a indagar sobre “el marc teòric personal” que tots tenim. Quines són les 12 creences més importants que guien les nostres accions?

Punt 4.- Els condicionants de l’entorn més immediat. Com són els llorencins?. Sorgiren les idees:
Reservats, amb prejudicis, inconstants, bravejadors, criticons, solidaris, no fan poble, envejosos (d’altres pobles), garrits, tradicionals, mentiders, humils, treballadors, gelosos, orgullosos, fan bones ensaïmades, amb trets de caràcter canviants, generosos, ostentosos.
S’entregà un esquema d’un possible treball sobre el caràcter de les persones llorencines, al qual s’hi afegiran els comentaris assenyalats (que es puguin referenciar en fets/documents constatables)(S’enviarà pel correu electrònic amb els afegits)

Treballs derivats de la sessió:
-Elaborar el “marc teòric personal”: Relacionar les 12 creences bàsiques que orienten el nostre actuar (Informació complementària sobre la importància de les creences)
– Fer una lectura crítica, amb ampliacions i modificacions del document “Aproximació a determinats trets o característiques que podrien condicionar el ser de la “Persona llorencina”