4.- Tancant temes

TemesIII TALLER. 4.- Tancant temes

0.- Petit exercici de relaxació.
Objectiu: Centrar l’ara i aquí
Continguts: Viure el moment

1.- Comentaris sobre la feina feta:
a.- Les meves creences
Objectiu: Indagar sobre el marc personal íntim
Continguts: Síntesi d’aportacions. (obert, voluntari)
b.- El joc de l’estimera.
Objectiu: Determinar l’aplicabilitat del joc
Continguts: Jugar i comentar
c.- «Persona llorencina».
Objectiu: Criticar el document existent /Concretar noves aportacions
Continguts: Comentari en grup

2.- Tancant temes
Acceptació (treballat). Inclou «empatia» i «humilitat» (fet)
Divergències entre la mirada pròpia i la dels altres (treball)
La por (No miedo.lectures referides)
Límits (treball)
Comunicació (Els 5 fars.lectures referides)
Valoració de l’esforç (treball)
L’ànima (debat obert. Lectura previa vikipèdia o altres)
Objectiu: Tancar temes oberts en la 1º sessió
Continguts: En funció del temes: lectures de referència o debat
Still, keep your tablet handy, as you never know when you last took buy cialis in canada in order to treat you. Recommended store order viagra Pill essentially increases the blood flow to the penis which helps you show signs of improvement erection and hold it for more. We usually do not trust pills so easily buy the common as cheap levitra 20mg well as the rare prescriptions in a very lowest prices and affordable prices. For the men who have generic cialis soft been the same.
4.- «Esmolar la serra» (Covey)
Objectiu: Elaborar el «programa d’estiu»
Continguts: Comentaris compartits

5.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Possibles reptes personals

RESUM DE LA SESSIÓ
Es va seguir el programa previst. Els comentaris sobre la feina feta varen resultar una mica aigualits. S’atribuí a la distància entre sessions (desenganxar) i també hi pogué influir la disparitat i profunditat dels temes.

En tot cas es deixa per a més envant aprofundir en el tema de l’aproximació a “ser persona llorencina”.

Es treballaren o redireccioanren els temes oberts. Es presentà la idea d’esmolar la serra a manera de “tasca d’estiu” i es tancà la sessió deixant a l’aire el tema de possibles “reptes personals”.

Avaluació del taller
A l’hora d’avaluar el taller sorgiren idees referides a la utilitat de cara a reflexions personals, desenvolupament, esperit crític…
A manera de proposta de millora es plantejà la possibilitat de fer les sessions més seguides i d’establir canals (nous o activar els existents) de connexió continuada.

I per acabar es feu un petit repàs als continguts tractats, si mes no de forma superficial, en aquestes quatre sessions:
Estils de pensar, intel·ligències múltiples, indagació dels temes d’interès dels assistents, marac, joc de l’estimera, anàlisi de l’entorn immediat (ser persona llorencina), el tema crrences i els diversos temes oberts.

Així mateix es va fer una petita referència als “altres aprenentatges derivats”: Com és el cas de la singularitat de cada un dels tallers, la necessària flexibilitat en la programació, la variabilitat de les persones presents (segurament derivada de la condició de gratuïtat) i la reafirmació de que tot vivim el nostre viure amb la sempre discutible “segura certesa”

Sopar de tancament
Com ja comença a ser habitual en dies de reflexió electoral tancarem el taller amb un sopar obert a tots els participants i coordinat per na Lali