2.- Acceptar (-se)

FigueraIII TALLER. 2.- Acceptar (-se)

0.- Petit exercici de relaxació. Imatge de futur
Objectiu: Centrar l’ara i aquí / Indagar sobre el desig
Continguts: Viure el moment/ Posicionament del cervell.

1.- Repàs sessió anterior
Anàlisi/comentari de les possibles accions lliures realitzades
Estils de pensaments (avantatges i inconvenients)
Objectiu: Reforçar l’acció. Reconèixer els trets relacionals
Continguts: Som el que fem. Condicionaments inconscients.

2.- On som (El marc)
Repassar el marc teòric
Objectiu: Unificar conceptes
Continguts: Descriure el marc (document adjunt)

3.- L’estimera
Anàlisi de contingut de «Amar a un ser humano» (Maturana)
Objectiu: Definir camins d’acceptació
Continguts: Anàlisi de text. Debat per parts. Definició de la «Roda de l’acceptació»

4.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Temes d’interès
A man is impotent if he cannot cialis uk achieve and maintain full and hard erection needed for a firm erection. Physical therapists also use functional training to help viagra 100 mg patients with daily activities. How did the balloon work? In comparison to modern balloons this one was relatively cialis without prescriptions canada small. Indulge tadalafil canadian pharmacy browse around this drugstore in a long-lasting foreplay which can help a men find some relief from the woes of ED. Reptes personals

Comentaris a la sessió:

Més o manco es va seguir el programa previst. Diem més o manco perquè al facilitar la participació oberta, a vegades, es pot sortir de la qüestió i escursar, així, el temps de reflexió.

En el punt 0 s’evidencià que no sempre es troben les condicions de joc imaginari. I, també, que repetir el joc pot aportar nitidesa a les imatges de futur.

En quan a l’exercici de la comparació d’estils de pensament entre persones conegudes, sorgeix, altra vegada, la evidència de que les lectures d’un mateix cas per persones diferenrs, poden resultar ben divergents. I encara més quan fan referència a mirades personals. D’altra banda tema recurrent que es dóna en exercicis diferents.

Tema marc. Imprescindible sintonitzar conceptes si volem “reflexionar conjuntament”

Marc

 

En quan al joc de l’estimera, i per tal de poder-lo treballar es facilità la definició de Maturana “Amar a un ser humano”

Es així que es deixà la sessió virtualment oberta, per poder treballar el darrer dissabte d’abril (dia 30) Les següents qüestions:

a.- Del marc teòric ¿quins són els aspectes més sorprenents, nous, xocants…?
b.- Després de l’atenta lectura de “Anmar a un ser humano”, triar un dels vuit pàragraf i intentar trobar una paraula definitòria del pàragraf
c.- Possibles temes a tractar en altres sessions:
Pors / Rols, caretes / Limits / Expectatives / Acceptació de situacions