Categoria: Arrels/1-Club Card

  • Annex/3

    Resum d’aportacions Records Aportacions personals Aportacions a Sant Llorenç (Inici de ball amb Secció Femenina) Afecció a ballar i cantar Estimar “lo nostro”,el respecte a la nostra cultura Creació de Card en festa i de l’escola card (També creació de Tramudança) Orgull local!. Sant Llorenç va ser un referent Els campaments: Educació i ball! Descobrir…

  • Annex/2

    LES ACTIVITATS DEL CLUB CARD A “FLOR DE CARD” Petita introducció: Sens dubte una de les característiques d’aquell terrabastall que suposa el Club Card a nivell local, a principis dels anys setanta del segle passat, en va ser l’activisme. Quan nuen no fan corda, diu el refrany. L’activisme tingué un cost, el descuit del registre…

  • Annex 1

    ACORDS. LLIBRE D’ACTES DEL CLUB CARD (Entre parèntesi els responsables quan s’especifiquen) 18/12/1971 -Elecció de Junta Directiva. P:Juan Genovart, VP: Guillem Pont; S: Miquel Rosselló, VS: Joana Santandreu; T: Andreu Amer. Vocals: Carme Quetglas, Josep Cortès, Pep Vaquer, Guillem Jaume. 20/12/1971 -Primera activitat: “El Rei Herodes” 15/01/1972 -Torneig anual de ping-pong -Excursió al Nord-oest de…