Annex/3

Resum d’aportacions

Records Aportacions personals Aportacions a Sant Llorenç
(Inici de ball amb Secció Femenina) Afecció a ballar i cantar Estimar “lo nostro”,el respecte a la nostra cultura
Creació de Card en festa i de l’escola card (També creació de Tramudança) Orgull local!. Sant Llorenç va ser un referent
Els campaments: Educació i ball! Descobrir i estimar la tradició (Cultura, ball, llengua…)
Excursions (Biel Polit) Ajudar (en lo que podies) (MS) Revitalització festes de Sant Antoni
Neteja de Local (MS) Diversió (MS i JS) Unió de la gent
Campionats de ping-pong (JS) Molt contenta: conèixer gent i coses Deports alternatius (ping-pong)
Cinema amateur i cine forum (JS)
Conviure joves i al·lotes (Llibertat) Tractar amb gent Comunicació
Conéixer la Nova Cançó Ser monitor dels campaments Activitats
Excursió a Menorça (sortir 1ª vegada)
Activitats artístiques Oportunitat de conèixer gent Revista -> canvi (caire polític)
Comèdies Col·laborar per millorar Teatre
Excursió al Puig Alpara
Cinema amateur
Excursions, conferències, campaments… Sortir de l’ou. Flor que s’obre
Excursió a Cabrera (anècdota del casar) Llibertat
“Puyes” a l’Ajuntament i el van treure
Local on anar (Revolució) Campaments (Clienta i monitora) Va obrir món cultural
Relació amb gent gran Club d’esplai… Revolució cultural i de llibertat
Revista (article crítics) Hi arrela la vocació com a mestra
Il·lusió en la gestació Desig de formació Importants aportacions a nivell personal
Plàcides reunions 2ª planta Transformar la vida Avançament en la transformació social
Bòfigues a les mans Encetar canvis a molts nivells
Ambient positiu (aglomeració diversa) Conèixer gent (Rompre barreres) Despertar a la cultura
Campaments (feinada) En sortir–> Club Card Punt de partida
Revista en paper
Excursions i viatges
Homenatge a S.G. Conèixer intel·lectuals Dinamització dels joves
Campaments (feinada) (Borja Moll, Janer Manila…) (No magnificar=altres llocs)
Conferències
Setmana Cultural SG Contactes amb gent Passar de futbol a activitats diverses
Revista Interès per la llengua i fotografia Revista-Noticies del poble;batec és història local
Editorials
Elaboració de la revista Relació amb gent d’altres pandilles Mescla d’edat, sexes…
Tornejos ping-pong Interacció homes-dones
Excursions….Ambient!
Vetlades per confecció de revista Teatre Flor de Card
Teatre (El Rei Herodes i anècdota) Muntatge equips de so (diverses) Conferències (Josep Melià)
Campaments (feinada)
Promoure ells balls…
Junta de coordinació (una)
(La revista ho aglutinava tot)
(Confusions diverses sobre sobre inicis Nous amics (més joves) Molt canvi: De cine futbol i església a:
i paternitats) Excursions, teatre…
Naixement de la revista Conèixer persones diferents Rompre pandilles (Com magrana)
Noves activitats Element diferencial (Ex. No a Son Servera)
Revulsiu. 1ª Escola on parlar de política A partir del 79 cada àrea fa el seu camí
Allà es començà a parlar de tot Gent del club Camí de llibertat
Lloc on anar Em va marcar el camí de la política Mostrar camí pel que va venir després
Vetlades per confecció de revista Moltíssim: Revolució (paraules de secretari)
Tornejos ping-pong Relacions Inicia moltíssimes coses
Cavalcada Reis Català Primera empenta
Enyorança (al treballar fora) Coses del poble
Card infantil (Reis, carnaval…) Anim de res (feina desinteressada) Llengua catalana
Excursions (Biel Rosselló) Despertar d’iniciatives Molt important per al poble
Card en Festa
1980 Trobada de balls
Sant Joan Pelut
Escola Card (classes de ball)
Dibuixos Pep Cortès Manera de veure feina no remunerada
1er. Flor de Card (Participació apas, esports…
Tornejos ping-pong molt important)
Pages (amb un ase)
Flor de Card Primeres trobades i reunions Fita important
Finestra d’informació Cronologia és la història
Camisetes groc canari Oportunitat per canviar la vida (inferm) 1ª en oferir cultura i activitats gratuïtes
Graduat escolar Coneixement del món local Participació (enquestes, graduat, català…)
Acampades Interès cap a temes nous Estimar, conèixer gent significativa
Pertinença a grup
Espai compartit, parlar, projectar… Recuperació de la llengua Il·lusió col·lectiva
Musica, llibres, revista… Canvi de mirada, cap a dins i cap a fora Espai compartit
Ping-pong, comèdies carrosses, excurs. Amistats profundes 1ª mirada col·lectiva
campaments, disfresses… Mescla:professions, sexe, edat, creences…
Homenatge a S. Galmés

So the competition of the medicine makes usa generic viagra it cheap. What is tadalafil ED pill? Buy greyandgrey.com viagra without prescription Tadalafil online is a wellbeing related issue, it should be given the best treatment for correction. One of the best ways to treat erectile dysfunction without any severe side cost low viagra discover for more info effects then you should definitely Kamagra Kaufen. Why might you ask? Isn’t this a good thing? Well, you also have to consider before taking this solution: IF you are taking this medication in order to fulfill levitra uk you sexual desires.