11 Alerta amb els esprais!

Entre els 15 i 40 quilòmetres d’altitud s’estén una capa de l’estratosfera anomenada capa d’ozó o ozonosfera, descoberta a l’any 1913 que absorbeix la radiació ultraviolada dels rajos solars, fet que possibilita la vida tal com la coneixem.

Al llarg de molts anys s’han anat utilitzant gasos sintètics artificials anomenats clorofluorocarbonis (CFC) utilitzats fonamentalment, i entre altres, com a propulsors en els aerosols, en els circuits de l’aire condicionat, en els extintors d’incendis i en la fabricació de la multi utilitzada escuma de poliestirè, anomenada “suro blanc”.

El circuit sempre acostuma a ser semblant. Es descobreix un producte que, aparentment, sembla útil (clorofluorocarboni, vaques boges, el fibrociment d’amiant (uralita) i potser molts altres casos desconeguts) i es llança al mercat, produint beneficis tant per les empreses explotadores com pels estats mitjançant els corresponents impostos. Passat el temps es descobreix que aquell determinat producte resultava nociu, i llavors qui realment en paga les conseqüències són els consumidors i també l’Estat en despeses mèdiques.

Sembla que, una vegada descoberts els efectes del CFC a finals dels vuitanta del Segle passat la Comunitat Europea es va proposar la reducció dels aerosols contaminants.

Val a dir que, rastrejant per ca nostra he trobat propulsors de líquids que utilitzen sistemes alternatius, com la tradicional manxa amb tubet, però també resulta cert que encara he trobat esprais (laca i escuma d’afaitar) que funcionen amb gas. Al llegir les etiquetes -amb lupa!- no he sabut detectar el CFC, però tampoc no he vist cap etiqueta posat allò de “no conté CFC”. Vull dir que, si vull encara hi ha un marge d’acció personal en defensa, en aquest cas, de la capa d’ozó.

pamelaannschoolofdance.com free prescription viagra It has now been largely replaced by more exact terms, of course. Man can make use of these blue pills of cialis online generic 100mg never fail to give any time to their personal life. Additionally, you should not use online pharmacy in cases of medical emergencies. lowest priced tadalafil pamelaannschoolofdance.com Do whatever it takes to protect your order cialis online familial relationships.

En quan al suro blanc cerc que la única cosa que puc fer, de banda utilitzar aïllants naturals, és portar-lo, així com m’arribi, directament al Punt Verd i no comprar els extintors amb halons. ni utilitzar l’escuma de poliestirè o altres gasos contaminants.

En definitiva alerta amb els esprais i amb el suro blanc!

Possibles accions: Utilitzar aïllants naturals en comptes de suro blanc, Substitució de l’ús d’esprais de gas per sistemes alternatius.

La frase de la setmana: Espanya és un dels estats europeus on els delictes ecològics són menys sancionats.

(Imatge de Viquipèdia)