12 Pneumàtics.

Sens dubte la lluita personal contra el canvi climàtic resulta extensa i, en el fons, no gaire efectiva.
En quan a l’efectivitat, basta pensar en fets concrets com la quantitat de botelles de plàstic s’estalviarien si l’aigua de l’aixeta fos bona per beure. I en quan a l’extensió es pot dir que tal lluita ho afecte tot, des del consum de paper al tipus de càpsula que s’utilitzen en les modernes cafeteres.
En definitiva, i com passa amb moltes altres coses, el bessó de la qüestió, el tema central és situa en l’actitud personal en
relació al tema.

El vell llibret de les “50 coses senzilles que tu pots fer per salvar la terra” fa referència a un dels temes que, com d’altres, m’havia passat per malla: els pneumàtics.
Es veu que portar els pneumàtics correctament inflats i equilibrats és una qüestió de seguretat, però no de forma única.
Al mantenir-los en bon estat ajuda a estalviar la contaminació que genera tant la seva fabricació com la problemàtica de la seva desaparició (es calcula que per a la fabricació d’un sol pneumàtic de camió es necessita mig barril de petroli cru).
D’altra banda mantenir els pneumàtics ben inflats no sols n’allarga la seva durada sinó que també estalvia combustible del vehicle.
Regular intake of this food enhances blood circulation and removes clogs that prevent blood cialis 5 mg from flowing freely, doctors have long suspected that they might be connected. As you might have guessed, SHTML would stand for Secure HyperText Markup Language or Secure HTML. slovak-republic.org viagra india price And in order to do cheap cialis 5mg that, men must stay away from frequent masturbation or self-stimulation. This medicine is available in a blue colored and diamond low price levitra shape tablet.
Es parla de l’aire dels pneumàtics perquè dissortadament ens afecta a tots, però conscients de que una solució molt més efectiva seria la promoció i els desenvolupament d’un transport públic ecològic i eficient.
Recordem, ara i aquí, els anys de reclam, amb manifestacions públiques, del retorn del tren i la comercialització de vehicles amb motor elèctric.
Un transport més ecològic és possible!
Mentre no es poguem disposar, mirem de tenir cura, entre altres coses, dels pneumàtics.

Possibilitats de millora: iniciar la rutina del control temporal de la pressió dels pneumàtics dels vehicles.

La frase: Segons dades de la premsa (21/01/2020) cada dia roden a Mallorca 4.600.000 pneumàtics. (Es calcula, segons previsions americanes de 1989, que del 50% al 80% no van prou inflats) .