59 Es Caló des Moro

Era pedrada segura. Un capvespre per visitar Sa Mitja Lluna d’Utzon i s’Almunia i es Caló des Moro eren visites obligades quan havíem de mostrar el migjorn de l’Illa a amics que arribaven per primera vegada a Mallorca. Tots tres indrets, no gaire llunyans, resultaven, amb més o menys intensitat, cops emocionals a la sensibilitats dels viatgers.

Aquests darrers dies d’agost les imatges que s’han mostrat es Caló des Moro s’han convertit en fita. Una notícia i comentada fita de l’estupidesa humana.

Fer tres o quatre hores d’incerta cua -qui posa límits a la durada del capfico?-, amb alegria i satisfacció, per banyar-se i fer-se una fotografia en el caló, més que aventura potser s’ha de considerar bogeria social..

De tot el que he pogut llegir, un dels articles més assenyats és del de Xisco J. Simón del digital “foravila.net”.
Some herbs and natural ingredients of these supplements is that they help in improving blood flow in viagra online order genital region which promotes arousal and thwarts premature ejaculation. He went home to Hawaii and asked viagra cheap sale his instructor for more techniques because he was running out, and he was told no. The advantage of enjoying the product is one of the few male enhancement products that can be cured easily today 20mg tadalafil sale with the help of certain medication and consumes alcohol, it can produce health complications that could be mortal. Kamagra is a modern, safe and improved treatment of getting http://downtownsault.org/my-account/ buying tadalafil tablets rid of the hardships experienced by the males from erectile dysfunction in a secured & effective way.
Res a afegir-hi. Tos som responsables de les nostres decisions, algunes d’abast imprevist de forma conscient.

Com deia el savi, l’errada no existeix, tothom fa el que sap fer i ho fa de de la millor manera que sap. El temps determinarà si les decisions eren encertades o errades.

(Imatge de l’article)