58 Goma de garroví

L’any passat, poc després d’iniciar la secció, el primer arbre que es va enfocar va ser el garrover. Ara temps de garroves, no es vol enfocar l’arbre, sinó el seu fruit, les garroves, i més concretament al que sembla que determina el seu preu, el garroví, forma balear d’anomenar la llavoreta que porta la baina o garrova, el garrofí.

Sí, en el garrover tot és una mica màgic: és arbre espectacular però planta lleguminosa, les llavors venen en una baina molsuda i dolça, les fulles són compostes, tot l’any mostra els seus fruits…Espectacular!

En el nostre entorn i en la nostra època, les garroves no han passat de ser un producte de segona ja que, fonamentalment anaven destinades al consum animal i a la venda (suposadament per trossejar i destinar, també, al consum animal).

Des d’una perspectiva teòrica, i a nivell familiar, va ser en la elaboració del material didàctic de ses Sitges quan ens n’adonarem que el tema de la garrova anava molt més enllà. Que la polpa dolça -que tastàvem amb els infants- era una part del producte que, a més, oferia moltes possibilitats, però no era tot el producte. Que el garroví, en definitiva era una capseta de sorpreses.

A les “informacions” es mostra un ventall de mirades que van des de la descriptiva (Viquipèdia, Ets el que menges), a la comercial (Es garrover de Mallorca), passant per la informació sobre un preu de rècord (Fora vila).

Informacions:
Hypertension has an influence viagra for cheap on how your heart and arteries work. If you are in search of herbal cure to alleviate the risk of cheap levitra generic testosterone deficiency, feel free to make use Musli Kaunch Shakti capsule, which is one of the best remedies for erectile dysfunction. Change of Lifestyle For some men, viagra uk the only necessary method to treat PE is cutting down the flow of blood to the male phallus region. cheap viagra mouthsofthesouth.com Now, it is familiar that people with great life style experience healthier and happier genital health than that of those who deny for the same. Fora vila. Preu
Garrover (card.cat)
Viquipèdia (goma de garrofí)
Esgarroverdemallorca
La garrofa (Ets el que menges)