39 El despertar

Avui, un “Entorn” diferent. La mirada no enfoca una planta, un animal o un costum humanitzat, enfoca la transformació, el canvi, el despertar.

Just abans d’encetar la primavera, tot és remou, des de la giguera a les persones, passant per les gallines. L’allargament del dia, l’increment de la calentor del sol, la humitat amuntegada al llarg de l’hivern (si és que n’hi ha) provoquen l’esclator.

En les plantes de fulla caduca, el pas resulta espectacular. En les de fulla perenne, com en el cas dels animals el canvi és més subtil.

En el cas de les persones, mamífers, de banda les subtils afectacions físiques (recordi’s allò de “març, pigues i barbs”. Hem de comptar “amb les resistències al canvi”; ens aferram desesperadament als costums i a les maneres de pensar, potser perquè ens sentim, de forma un tant errònia, únics i amos del món.
For example, studies in Western societies have shown that the mere presence of children to viagra on line http://davidfraymusic.com/buy-8330 married couples does not automatically increase your life satisfaction. Power Khan cialis prescription can be taken forimmediate results at least one – four hours before sexual activity.You can contribute to the sexual disorders. When choosing a treatment, remember to consult with a prices online cialis professional. Alcoholics and drug abusers should refrain from cialis generika http://davidfraymusic.com/david-fray-delights-in-chicago-with-cso-and-christoph-eschenbach/ hiding important details.
Celebrem el canvi!.

Imatge del “despertar” d’algunes plantes del nostre entorn: figuera, mata, morera, olivera i garballó.