38 La flor del melicotoner

Hi ha plantes que, segons el temps que fe i el lloc on són situades, amb les seves tretes s’avancen a la primavera, mentre els pins es tenyeixen de groc. Algunes, com la figuera, ho fan en petits borrons que precedeixen a les fulles, altres com el morers d’un dia per l’altra fan verdejar totes les branques d’un singular verd pàlid, i altres, que com el melicotoner (Prunus persica), les pruneres i altres fruiters avancen les flors a les fulles. Tot un poema de diversitat i harmonia.

Del comportament dels animals i de les plantes, si volem, com a humans, podem aprendre algunes lliçons vitals ben interessants.

Voldria, avui, centrar l’atenció en aquestes plantes dels nostres horts i jardins que es cobreixen de flors a manera de salutació a la primavera encara per arribar. El melicotoner, entre altres, en potser un bell exemple.

El paradigma de bellesa i transcendència d’aquests tipus d’arbre, en són, els cirerers japonesos, que mostren llargament els seus pètals roses que van amollant a poc a poc en una mena orgia poètica. (Pètals que l’imaginari col·lectiu agermana amb els coneguts kamikaces de la Segona Gerra Mundial. Les circumstàncies del moment i l’entorn van fer creure als aviadors que era un honor morir com els pètals dels cirerers).
This leads to an increased cyclic guanosine monophosphate in the penis which in turn buy cheap cialis enhances flow of blood by smoothing helicine penile arteries. In many cases, it may last somewhere between six to eight months. deeprootsmag.org viagra prescription free on line levitra So it is always advised to contact doctor and then start using the medicine. It doesn’t matter whether you lose your self confidence to perform sex with viagra free pill you partner.
Els nostres fruiters florits són més insignificants i efímers però també de subtil bellesa i espectacularitat.

Informacions:
Herbari virtual
Menuda natura
Viquipèdia