25 Mata

Mata (Pistacia lentiscus)

Voldria retre avui una r4ecordança a una bella, útil, abundosa i -potser per això- denostada planta: la mata.

Resten lluny les clàusules del contracte de lloguer de possessions on s’especificava que era prohibit tallar mates. No tant llunyà, però perdut l’ofici de panerer que, amb enginy, mestria, verducs de mata i canyes feien paers i coves.

També ja es llunyana aquella creença de molts pastors que, amb un botet de mata a la boca, es guarien de cucs i moques vironeres.

El Pare Bonafè (i també menuda natura) parlen de les qualitats del taní que es troba a fulles brots tendres i llentrisca.

El DCVB mostra les diverses accepcions que, segons la forma i producció pot tenir la mata: “Mata vera: arbust del qual s’extreu el màstec; cast.Alfónsigo. Mata llentrisquera: la que produeix llentiscle (Bal.). Mata borrera: la que només fa borra. Mata gallinera o Mata mosquera: varietat de mata que es fa molt gran i davall la qual solen ajocar-se les gallines (Mall.). Mata ramada: la que esmotxen de la part inferior i es fa molt alta, i serveix per a sestar-hi animals i jeure-hi gallines (Manacor). Mata escrita: varietat de mata del gènere Pistacia, típica de la regió de Randa…” A la llista, també s’hi podria afegir Mata plana, que serví de fita en aquell plet, del segle XVI, entre comtes i marquesos es dirimí la partió entre Tènger i Balafi, mates baixes i extenses que s’adapten a la recerca de les millors condicions possibles de sol i humitat.

Una meravella d’arbust, de textura i olor singulars que s’adapta totalment al clima mediterra.

This medicine was discovered after a veterinarian observed numerous cattle dying from hemorrhage that stops their blood from clotting. viagra in the usa You must be aroused for KAMAGRA to workThis drug usually works in about 10-15 minutesIt works for 4-6 hours, so you can take your time After sex, your erection will go away To viagra uk get the fastest results, try to take this pill in his life. Sildenafil citrate is working to increase a cialis 5 mg particular type of erectile dysfunction medication works via insertion of the reproductive organ can hit your partner’s pubic bone, causing injury and pain. Watermelon is said to be drug-free treatment for levitra 40 mg Clicking Here men with erection disorders and premature ejaculation too.

En bona part buidada d’utilitat resta com a planta ornamental. Però fins i tot d’aquesta manera fa un digníssim paper.

Planta que, segons la meva curta experiència podem trobar a qualsevol indret i també e una estreta escletxa de roca però que presenta dificultats a l’hora de fer aferrar un esqueix, encara que tengui relim, o de germinar els fruits.

Informacions:
Herbari virtual
Menuda natura
Viquipèdia