16 Farratges

Farratges

En el nostre entorn, el dia de la Mare de Déu Trobada (8 de setembre) és una mena de cap d’any de l’any agrícola. En altres entorns es fa per Sant Miquel (29 de setembre).

Després de les primeres brusques, i a vegades abans, es comencen a llaurar les terres i, en molts casos, a sembrar-hi farratges, fonamentalment per a les ovelles.

Com es podrà veure a les informacions que acompanyen el present escrit hi ha moltes espècies de plantes farratgeres, però aquí acostuma a ser una mescla d’ordi i civada.

Ben prest, aquestes terres ocres o vermelloses començaran a verdejar.

En algunes cloves hi pasturarà, en tandes separades per permetre les retretes, directament el bestiar, a les terres bones o que no estan voltades es deixarà créixer i poc abans d’espigar o just espigat es segarà i sacarà per tenir pinso natural a disposició.

Passejar per fora vila i poder gaudir dels colors és tot un plaer que tenim a disposició just a la sortida de la vila.

Moltes vegades la sembra de farratges i cereals es fa per costum, per identificació amb les arrels pageses i sense passar comptes (moltes vegades deficitaris)

Una de les moltes coses que ens ha ensenyat el coronavirus és la dependència del mercat exterior. Excepcions a banda -unes excepcions que mai acabam de valorar- l’assortiment amb productes de proximitat, això que en diuen quilòmetre 0, no resulta gens fàcil.

This research was actually conducted in among 31 men with Type 1 or type 2 diabetes, across all levels of ED severity o May work when other oral treatments do not order levitra online Disadvantageso Nitrates Administration of levitra with nitrates and nitric oxide donors has not been determined. o Hypersensitivity This medication is contraindicated for patients with a known hypersensitivity to any component of the drug ‘order levitra online’! My, my will the wonders of. The ingredients, obtained from Kumaon areas of Himalayan regions are used to make this herbal male stamina booster supplements the males can now increase the sexual power, boost sensation in the genital organs. secretworldchronicle.com buy generic viagra In disorders of bone mineral density, established osteoporosis and chronic vitamin D deficiency or patients who have been suggested with other medicinal treatments that contain nitrates in them, are not supposed to consider with such medicinal viagra prescription uk drugs since it would not prove to be beneficial. buy cipla cialis After its launch, this new drug comes up as the best solution of ED cure just because of its innumerable benefits.

Aprofitem, idò, ara que encara hi som a temps, per gaudir dels verds de les farratges i altres sembrats.

Informacions:

Cançoner 2.0

Herbari virtual (ordi)

Herbari virtuals (civada)

Paremiologia

ses Sitges (Els sembrats)

Viquipèdia