36 Solidaritat

A vegades, de manera un tant excepcional, hi ha frases, idees, al·locucions que arriben la pensar i, de rebot, al sentir.
La seva singularitat fa que, una vegada entès el concepte, t’hi puguis identificar produint una transformació conceptual que origina un trasbals interior ja que la nova lectura conceptual xoca i esbaldrega els conceptes emmagatzemats i considerats, fins ara, inequívocs i certs.

Mentre el savi Maturana, des de la seva formació biologista, explicava allò de “ningú no fa res per a ningú, sinó perquè vol conservar alguna cosa” passaren pel pensar tots una turmenta de rajos amb trons ensordidors: i l’altruisme?, i la generositat?, i el servei desinteressat a les altres persones?…
Si cada un dels àtoms que conformen les cèl·lula, si cada cèl·lula que conforma un òrgan, si cada òrgan que conforma un cos, viu el seu viure centrat en la seva pervivència…llavors resulta que rere qualsevol acció humana sembre hi ha la intenció de conservar alguna cosa. Potser un ideal, la presència, el compliment de l’instint, la simple comoditat o, potser, el desig de salvació eterna.

Des d’aquesta perspectiva resultaria recomanable reflexionar adesiara sobre el que, del nostre viure, volem conservar.

Es mostra aquest ampli preàmbul perquè condiciona la paraula que es vol recrear: solidaritat.
As the primary line to defend pathogens invaders, immune cells are known as the key elements to maintain vivo balance and speed healing! However, the effect of immune on stem cells is not simplification, it will multiply according to the species, development stage, free sample of viagra damaged organs or tissue, the degree of injury, stem cell characteristics and specific analysis. For instance, the very successful singer from the 70s, Karen Carpenter, fought bulimia for some time. cialis 5 mg We are aware of the fact that viagra discount this medicine is not a onetime purchase as the sexual pleasure is not a one-time event. Stress could be an bargain prices soft cialis online underlying trigger that causes the development of secondary female characteristics. Segons l’Alcover-Moll és “Qualitat de solidari, entera comunitat d’interessos i responsabilitats”. Solidari és qui respon plenament en quelcom que és comú a diverses persones.
Segons l’etimològic arrela en el llatí solidus (sòlid, ferm, compacte) i és qualitat de solidari, és a dir, adhesió a una causa comuna, de tots.

Guaitar en el significat de solidari és, al meu entendre, desfer l’ús incorrecte del mot. A l’almoina puntual li diem solidaritat; com també li ho diem a certa identificació emocional derivada de l’acció de les anomenades neurones mirall.
Res a veure en aquella “entera comunitat d’interessos i responsabilitats” que assenyala el diccionari. La solidaritat implica implicació ferma, en igualtat de condicions. Tal com exigeixen, per exemple, els comptes solidaris de les entitats bancàries.
Almoina, suport, ajuda, commiseració…podrien ser maneres d’identificar correctament el que anomenam, en llenguatge planer i habitual, solidaritat.

Imatge: El jurament dels Horacis de Jacques-Louis David que apareix a la Viquipèdia