34 Qualitat

En converses diverses adesiara surt el concepte qualitat, generalment en la seva variant castellanitzada “calidad”. El ventall de possibilitats és tan ampla com accions i productes. Així es parla que qualitat de servei, d’embotits, d’escrits, d’art, d’investigacions, de relacions personals, de productes de la terra… En alguns casos, fins i tot, determinats productes, generalment amb afany comercial, porten “segell de qualitat” inventat pels mateixos productors per marcar territori.

Moltes vegades, quan el concepte qualitat surt a la conversa, no es referix tant als atributs i propietats d’una determinada cosa, com a una valoració subjectiva que reflecteix l’opinió de qui parla. Vull dir que una mateixa cosa, per una persona potser un producte de qualitat i per una altra persona un producte defectuós o farcit d’errades.

Fixi’s que, segons el nostre Diccionari, tan sols la darrera de les accepcions de la paraula “qualitat” fa referència a la distinció entre bo i dolent o encertat i errat que li atorga el llenguatge popular:

QUALITAT:
1-Allò que, existint en una cosa, fa que aquesta sigui tal com és; cadascun dels atributs o propietats que distingeixen les coses
2-Conjunt de propietats que constitueixen la manera d’esser d’una persona o cosa; la mateixa manera d’esser;
3-Superioritat en el seu gènere; estat elevat (per naixença, posició social, etc.)
Accepcions que arrelen en el llatí qualitas, condició, qualitat de ser.
Different from a medical diagnostic procedure, nutrition response testing buying generic cialis is an analysis in which health requirements are evaluated. After a few sessions, it is essential viagra generic sale to evaluate the treatment plan. This basically means that the real devensec.com generic levitra canada job of a marketing campaign starts after the mails are sent out. Each and every man buy cialis overnight in this world has that kind of problem and you just have to deal with.
En definitiva qualitat és una d’aquelles paraules que en l’ús habitual es restringeix, en general, sols a la darrera de les accepcions possibles.
Parlant amb propietat hauríem d’acceptar i reconèixer, idò, que tot te una determinada qualitat, la seva.
A partir d’aquí es podrien plantejar, si interessa, desitjos, voluntats i programes de millora de qualitat.
Es clar, quan es parla de programes de millora, la primera passa és determinar el punt de partida. Es a dir observar, analitzar i atomitzar les parts que constitueixen el tot i, a partir d’aquí discriminar les que resulten satisfactòries de les que necessiten millorar.
Una vegada que s’ha decidit que un dels aspectes s’hauria de millorar, per exemple la qualitat d’atenció als clients per part d’una oficina o d’una botiga, llavors s’haurien de determinar les parts que conformen el conjunt de l’atenció.

A vegades s’ha assenyalat que el paradigma de qualitat d’atenció al client es podria sintetitzar amb la figura del taxista. Què desitjam quan tenim una necessitat?. Primer trobar solucions de forma ràpida, assequibilitat. Després que es tenguin clars els rols, que no es plantegin discussions sobre qui és el client i qui és el proveïdor. Una atenció mínima, neteja del vehicle i amabilitat per part del conductor. I finalment que ens porti allà on desitjam pel camí més rapit, de forma eficient. Es a dir, rol, assequibilitat, amabilitat i eficiència.
L’exemple de l’atenció als clients seria transportable, amb variants específiques, a la majoria del que consideram aspectes qualitatius que presentin un cert marge de possibilitats de millora.

A banda s’hauria de considerar la qualitat entesa com a tercera accepció, la de “superioritat en el seu gènere”, puix al no haver-hi ítems d’anàlisi consensuats, obre el pas a múltiples interpretacions personalitzades que depenen de la subjectivitat i el alguns casos als interessos de la persona que qualifica. Aprofundir en aquest camí ens portaria a un altre tema, el dels reconeixements.