10 Paper de diari usat

Ja sabem que el braç arriba on arriba i que poc podem fer en relació a les coses que no depenen de nosaltres.
Abans d’entrar en altres temes, com per exemple el paper, resten encara pendents varis comentaris referits a l’aigua. Si mes no, un referits a l’aigua de cisterna i un altre referit a l’aigua que tiram.

Però atès el moment, de preparació de regals de Nadal i també els Reis des d’aquesta pàgina, alterant l’ordre de presentació, ens volem solidaritzar amb un moviment, sembla que impulsat per WWF, que convida a embolicar els regals en paper de diari usat.
Cosa que, d’altra banda, hi ha famílies que practiquen des de fa anys.

L’objectiu és estalviar fulls i fulls de paper setinat i multicolor que en poc, poquíssim temps, ja ha complert la seva funció i es tiren.
The fall outs of this condition are serious as the person suffering from this order best price on levitra is unable to breathe during sleep making him to wake up several times. For example, studies are underway to determine if you have a canadian viagra store low testosterone level by conducting a series of tests. The 100mg strength of the genuine ingredient made on line viagra this drug to be accepted by the medical experts but also won the faith and reliability of the victims those who are advised to take this drug can consume the solution before some hours of performing a sexual encounter. GinsengIt viagra online is a very highly respected herb in Chinese medicine. Una mesura subtil, realment de poc estalvi però d’un alt significat energètic i ambiental.

Vegeu les propostes que corren per la xarxa:
La Crònica de Morelos
WWF

La frase: A Espanya s’empren 4 milions de tones de paper i cartrçó anualment, cosa que significa més de 70 milions d’arbres. Això vol dir que cada ciutadà, per terme mitjà, gasta 110 quilos de paper i cartró cada any (Dades de 1992)