7 L’aigua

Deixem la Cimera i tornem el que és al nostre abast. Es va dir que l’aigua mereixia capítol a banda, o potser millor varis capítols puix es pot enfocar el tema a l’aigua de beure, a la salinització i malbaratament de l’aigua en temps de sequera o al temible desgel dels pols que, segons sembla, provocarà un augment del nivell de l’aigua de la mar que pot canviar, en part la morfologia dels continents.

El que és més proper i utilitzat és l’aigua de beure. Tractar el tema va sorgir mesos enrere quan compartint casa amb uns amics de Barcelona vam comprovar que en aquella casa bevien aigua de l’aixeta i que aquesta era incolora, inodora i insípida, és a dir era potable i bona.

La primera condició de l’aigua que entra a les nostres cases n’és la seva potabilitat. Es calcula que des del descobriment de la cloració de l’aigua (Abel Wolman i Linn Enslow) s’han salvat 177 milions de persones1. Es a dir fins no fa gaire l’aigua era un sistema de transmissió de malalties mortals.
Però segurament es pot exigir una segona condició que sigui insípida, bevible, que no tengui excessiu gust de clor, i aquest és, encara a casa nostra un repte a guanyar.

Llavors apareixen les preguntes: ¿Quantes botelles d’aigua envasada en plàstic s’estalviarien si l’aigua de l’aixeta fos bevible?. ¿Quin cost i beneficis globals s’aconseguirien amb l’aplicació de filtres per poder regular les impureses i el sabor de l’aigua de l’aixeta?. Filtres que ja són a disposició d’altres localitats de l’Illa.
Segurament un interessant repte per a la regidoria de Medi Ambient.

El tema de l’aigua potable és de llarg abast. Basta entrar a qualsevol enciclopèdia i fer la consulta per adonar-se’n de les nombroses respostes. Ara i aquí se’n presenten dues:
Saps quina aigua beus?
Aigües minerals i sucs

La frase: Només el 3% de l’aigua de la Terra és aigua dolça.

 

1Font Esteven Pinker. “En defensa de la ilustración”

Call Someone Licensed While you may find some manuals online on how you can fix any issues with these motors, you might soft tabs viagra also find it somehow technical and difficult to DIY. But recent studies have shown that otherwise healthy men is completely uncommon and treatment is not a child cialis tablets india play. What Possible Side Effects Does Eriacta Have? – There is some difference in the working and effectiveness of each. generic viagra wholesale slovak-republic.org outshone levitra in many ways. Health Benefits of Gastric Bariatric Surgery People suffering from morbid obesity, having a Body Mass Index (BMI) of 40 or greater, with little or no success in losing sildenafil tablets without prescription weight too.