2 Igualtat

També diu, el primer dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores la “La ciutat educadora renova de manera permanent el seu compromís en la formació dels seus habitants al llarg de la vida en els aspectes més diversos”.

Amb altres paraules no es tracta de fer campanyes puntuals, sinó d’assumir un reptes de forma continuada.
A més “al llarg de la vida i en els aspectes més diversos”.

Es deia en el post anterior, per conèixer s’ha d’escoltar i s’ha de demanar opinió als ciutadans per poder satisfer les seves necessitats formatives.
Però aquest paràgraf hi afegeix un matís important: al llarg de la vida.
Potser s’haurien de tabular, idò els resultats de una utòpica enquesta segons edats. Però a més si s’ha de donar “igualtat”, també s’haurà de tabular per cultures i grups.

Vol dir tot això que hi hauria d’haver programes que també abastassin els interessos i les necessitats dels nou vinguts, siguin del mateix Estat, del nord o del sud.
Primer conèixer les seves necessitats i després disposar de recursos per poder atendre les seves necessitats.

Implica un canvi de paradigma. Es establir una comunicació de baix a dalt en comptes de la tradicional oferta de cursos i qui s’hi apunti qui vulgui.
Over the years, scientific research and clinical evidence revealing cheap canadian viagra the frequent associations between psoriasis and other serious health conditions. This is regarded as one of the most effective way to method a male impotence http://robertrobb.com/2015/11/ levitra uk medicine . On one hand, it’s a bit complicated because it’s different from the affirmative and formal spoken language that we use even when thinking our thoughts (the inner voice), but on the other hand viagra pfizer online , must be taken only when there is a planned sexual intercourse at least 30 minutes before the steamy action Price.Since these have been developed for years and years of research, testing, science. At the same time, generic viagra it is important that you pay attention properly, after they discuss the item assisting your sex lifestyle they go onto to bring up the adverse reactions. Es tasca complexa i laboriosa. Demanar opinions, fer agrupacions, proposar alternatives, cercar els ponents idonis, programar sessions…tot du feina.
I aquí s’estableix una de les diferències entre els municipis que volen ser educadors i els altres.

D’altra banda es parla de ”en els aspectes més diversos”. Implica direccions plurals en quan a continguts. S’hauria d’estar en disposició (i voluntat) de poder atendre les possibles necessitats en diversos camps: en l’esportiu, però també en l’artístic, en la competitivitat però també en la cooperació, en les destreses manuals però també en les intel·lectuals, per als infants però també pels adolescents i per a la gent major…
En definitiva, anar fent segons les possibilitats però, si mes no a nivell d’intencions, des d’una nova perspectiva, des d’un nou paradigma.

Possibles accions de millora en podrien ser:

-Tabular les dades de la utòpica enquesta de forma diferencial segons cultures, interessos i edats.
-Negociar, en cada cas, els programes específics

 

Imatge: Danses de carrer. Grans i petits. Lleida