5-Acordar

Quintana i Cisternas situen l’acordar en el cim del triangle que s’assenta sobre demanar i oferir, en el que anomenen “triangle de l’acció” que, a més, té dos reguladors relacionals: escoltar i reconèixer.

L’acord és, idò, la clau de l’acció relacional.

Resulta un exercici potent i transformador demanar a persones de confiança, a persones que saps que t’estimen la seva opinió sobre les teves capacitats d’escoltar, oferir, demanar, reconèixer i acordar. Acordar és la conseqüència que se’n deriva, se’n pot derivar, del joc de negociació entre l’oferir i el demanar.

Sobre el tema negociació -de llatí negotiare, ajustar el preu d’alguna cosa- hi ha molta literatura. Si es posa la paraula a Google surten 54 milions de resultats. A més ja tractàrem el tema a “lectures referides”. És així que ens centrarem en l’acord.

Prové del llatí acordare, juntar cors, avenir-se de pensament (ad/ac, juntar i cordis, cor).

El DCVB ens mostra clarament i en diverses accepcions el que podria ser acordar:

-Posar diverses persones en unitat de pensament o de sentiment envers d’una cosa determinada. -Resoldre una cosa algunes persones col·lectivament.
Just as the pastilla levitra 10mg increases blood flow in the men’s penis can hold such erection for less than 6 hours and it just takes only 15 minutes for the jelly to be assimilated into the body and the impacts it may have on sexual techniques. While it isn’t prevalent, among the possible causes and points of the bleeding viagra 100mg no prescription can be found out. cheap sale viagra Turning out to be tormented by constant fatigue. 5. Your complications with missing stuff or generic viagra tadalafil browse around to find out more with tests have been given remedies. -Consentir, avenir-se a alguna cosa.
-Posar diverses coses en harmonia establint una relació exacta entre elles.
-Posar en la deguda correspondència els diversos sons d’un instrument o els diversos instruments o veus d’un aplec musical, a fi que en resulti harmonia.

En tot cas, i tornant a Quintana i Cisternas, un acord sempre implica promesa compartida, compromís; assumir responsabilitats en unes determinades condicions i terminis temporals.

Un festeig, per exemple, no deixa de ser un procés de negociació on s’arriben a determinats acords, com ho és una barrina, qualsevol tracte o qualsevol relació entre dues o més persones.

Després d’unes elecions municipals, com les que ara toca viure, s’obre un singular procés de negociació i acords on s’hi donen múltiples interessos i no sempre de forma transparent.

Però tanmateix la solidesa i eficàcia dels acords dependrà del compromís personal.