11-Respecte

Mot molt manegat. Com d’altres es caracteritza per la descompensació entre el donar i el rebre. A vegades podem exigir el respecte que mai hem fet comptes donar.

Es una d’aquelles qualitats que podríem anomenar embolcall. Es manifesta en molts petits detalls: des de la manera en que estacionam el cotxe a l’hora en que intentam iniciar una conversa telefònica. I també amb molts àmbits diferents, des de l’hora d’inici de la jornada laboral, a la consideració dels animalons que ens volten. Es a dir, afecta a tot. Es un poc com l’estimar, o s’estima tot o sols s’estima a un mateix; es respecte tot o no es respecte res, malgrat les aparences de respecte parcial segons idees, interessos o valors.

Podria tenir certa semblança amb les virtuts de la prudència i la temprança descrites per A. Comte-Sponville.

La primera del segons grup de les accepcions que mostra el DCVB orienta perfectament sobre el sentit del mot que aquí es vol recrear: “Sentiment d’alta consideració envers algú o alguna cosa, i tracte que manifesta el dit sentiment”. De la mateixa manera faltar al respecte seria “no guardar-li aquell mirament, aquella alta consideració que pertoca”.

Del llatí respectus, “tornar a mirar”, no quedar-se amb la primera mirada que fem sobre alguna cosa, revisar aquesta primera mirada, tornar a mirar. Respectar és tenir miraments.

Some of the most common stuffs buy sildenafil which are creating havoc in our sexual lives are (but not limited to) day to day stress, anxiety, cardiac problem, diabetes, obesity, age and hypertension. It icks.org cialis no prescription is important to discuss various things one could do for improving sexual health condition. It enhances the flow of blood to the penis is Sildenafil Citrate. cialis cipla 100mg is an excellent drug to ditch ED. It should be stressed levitra no prescription try for source now that sourcing prescription treatments online should be carried out via reputable intermediaries. L’etimologia del mot ens porta al re-coneixement. A la necessitat de reconèixer i fer present, acceptar, l’ésser de l’altra com a altra, com bé s’assenyalà a la pel·lícula Avatar. ¿En recordau les salutacions: te veig, ets present i t’accept tal com ets?.

Des d’aquesta perspectiva el respecte també seria l’antesala de l’estimar en el sentit d’aquella bella, contundent i ampla definició de Maturana.

Respecte també implica negociar i acordar. Assenyalar, d’una o altra manera els límits de la relació de convivència. I en els espais fronterers aplicar aquella norma bàsica, “no vulguis per als altres el que no desitges per a tu”, o també “tracta com t’agradaria ser tractat”.

Arribats aquí, com es pot desenvolupar i exercitar el respecte?. Segurament no hi ha corriols o dreceres, es tracta d’entrenar-se i anar aplicant. Sempre des de la consciència que tant en l’aplicació del respecte com en les faltes de respecte sempre resultam ser exemplars. Sempre n’hi ha d’altres que veuen i imiten el que nosaltres fem.

El respecte als altres, a l’entorn en general ha de partir de l’inici de tot, un mateix, del reconeixement de les parts brillants i assolellades que tots tenim, però també de les zones ombrejades i obscures. L’acceptació de la pròpia totalitat ens porta, ens pot portar, al respecte a la totalitat dels altres i de l’entorn que ens volta.