1-Essència

Relatiu a la naturalesa, a la qualitat fonamental, al que fa que alguna cosa sigui com és i no una altra cosa, aquesta és la qualitat que es vol destacar de cada un dels mots.

Prové del llatí essentia i és format pel verb esse, ser, i pels sufixes nt, agent i ia, qualitat.

Ni en el llenguatge ni en el fer habitual acostumam a ser gaire escrupolosos. Li pegam per aproximació: en diem simpatia a l’amabilitat, amor al desig de sexe, desengany a la sorpresa, comunicació a les rodes de premsa…

“Perdre la llet pasturant”, “donar voltes”, “anar per les bardisses”, “el bessó de la qüestió…”són expressions habituals que orienten sobre la tendència a oferir l’anecdotari personal en comptes d’enfocar la qüestió que es vol plantejar. Com si la imposició dels criteris de qui parla importàs més que no la clarificació del que es vol comunicar.

El nostres majors utilitzaven el mot essència (sensi) per anomenar el perfum, el que resta després del llarg procés de destil·lació de determinades plantes. El que conté la substància. El bessó de la qüestió. D’això es tracta, de destriar el gra de la palla, d’enfocar el que, en cada cas, pot resultar essencial.
Thus, the fringe blood vein will be much better served by looking after good penis health, as well as keeping the cardiovascular system in top condition for maximum distribution. commander cialis Practicing correct posture can help prevent a lifetime of chronic pain and dysfunction. viagra pills from india Erectile dysfunction online cialis also known as impotence is the incapability to accomplish maternity may be because of drop in par sperm formation or because of poor sperm motility. However, it is important to note viagra shop usa that not all stereotypes are from the male-dominated orientation.
Quan fem referència a les pròpies accions l’essència generalment ve determinada per les contundents preguntes per a què?, quina és la finalitat?. Aplicar les preguntes per trobar l’essència, adesiara m’ajuda tant a enfocar les intencions i orientar el camí com a relativitzar el processos.

Fonts: DCVB, DIEC2, DRE, dechile.net

Imatge: Floració de l’espígol. Planta que per extensió, quan es cultivava a Pocafarina devers els anys seixanta del segle passat, era també coneguda amb el nom “senci”.