0-Recreació de mots essencials

L’ús habitual adesiara desenfoca el significat dels mots. El que es presenta no és altra cosa que un joc lúdic orientat a retrobar el significat de determinades paraules i que anomenem recreació de mots essencials. Es un repte llargament covat, realment des que vaig llegir el programa de Lideratge, Transformació i Management (2000). Em va costar moltíssim entendre el seu contingut. El llenguatge era tan afinat que defugia radicalment del costum de les converses habituals en el meu entorn laboral.

La família, l’entorn relacional, l’escola…amb el llenguatge indiquen patrons de conducta que després adaptam al nostre relat vital. Tots ens configuram una història personal farcida de paradoxes que orienta i justifica les nostres decisions.

I tot ho vestim amb el llenguatge, amb les paraules. Com deia L. Wittgenstein a principis del segle passat “els límits del meu llenguatge són els límits del meu món” -d’aquí la transcendència de la llengua amb la qual hem après a mirar i relacionar-nos-. Un llenguatge que serà més positiu o més negatiu, més crític o més superficial, més introvertit o més participatiu, més ric o més limitat… el nostre!.

En la redacció del relat, del nostre relat, a cada un dels mots hi enganxam un significat que no sempre i com anirem veient, en coneixement i mesura, correspondria. Segurament seria interessant i sà contemplar el propis mots des de certa distància .

La primera intenció, i en contraposició a “mots perduts” (secció a card.cat) era utilitzar el títol de “mots vitencs”. Vitenc, pel seu significat no venia gens malament fort, enèrgic, que te molta vitalitat o resistència-, però és derivat de vit i vit és membre viril de certs animals, fugint, així i de forma radical, de la intenció de la tasca.

Per això es va replantejar un canvi de mirada.

Serien disquisicions -recerca subtil i minuciosa sobre una qüestió– o encara millor i considerant tant la limitació dels coneixement filològics com la de les fonts, recreacionsacció i efecte de recrear o recrear-se; de crear de nou– a l’entorn de motsso articulat o conjunt de sons articulats que expressa una idea i es pren com a última unitat independent del discurs– en aquest cas una mica més adient que el concepte paraula -allò que és dit, facultat d’expressar mitjançant el llenguatge articulat-.

L’enfoc aniria tan sols orientat a determinats mots, els que ara i aquí en consideren cabdals o principals i encara més encertadament essencials, relatius a l’essència -el que constitueix la naturalesa pròpia d’una cosa- del nostre entorn relacional.

La finalitat, l’objectiu, de banda el divertiment que aporta el joc de la còmoda recerca en varis diccionaris és qüestionar-me i de rebot possibilitar que el lector es pugui qüestionar l’ús del vocabulari que totes les persones utilitzam per descriure el relat vital, ara que ja sabem la inexistència de realitat objectives al marge de les nostres interpretacions, ara que ja s’ha descobert i evidenciat que no existeix una “realitat externa” al nostre propi mirar, sinó que nosaltres en fem part i condicionam aquesta presumpta realitat externa.
Other diseases which may account for end-stage liver disease among pediatrics are Wilson disease, hemochromatosis, metabolic disorders related to hepatic dysfunction which are Glycogenosis Family hypercholesterolemia Hyperoxaluria Crigler-Najjar syndrome. 3.Waiting phase Once a suitable candidate is available for the transplant, the patient’s name is placed on the waiting list time varies for viagra for sale india each child based on the donor availability, and the Pediatric End-Stage Liver Disease score for children under 12. Benefit number 1: Weight loss Daily exercise can help curb obesity; moreover, they boost online cialis your sexual performance by combating ED problem more easily. Change Things Up a Bit You have gone out of business a cheap cialis secretworldchronicle.com long time ago, and you wouldn’t hear from them anymore. sildenafil canada pharmacy http://secretworldchronicle.com/?s=%EF%BC%88%EC%84%B1%EB%82%A8%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EF%BC%89%E2%98%BA%EC%98%88%EC%95%BD%EA%B8%88%EC%97%86%EB%8A%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E2%99%98%EC%A1%B0%EA%B1%B4+%EC%B6%9C%EC%9E%A5%E2%9C%AA%EF%BC%BB%EC%B9%B4%ED%86%A1%3A Don’t be afraid of it.
Per això se’ns ocorre que quant més afinats siguin el mots de les interpretacions millor podrem entendre el nostre posicionament.

La proposta del RME –recreació de mots essencials- és, idò, enfocar l’essència del mots, per jugar de forma compartida i encaminada amb les paraules, al mot escollit en cada cas.

Entre guionets i cursiva, les definicions de diccionari, habitualment el DCVB, el Diec2 i l’Etimològic.

EL DCVB mostra:

RECREACIÓ f. 
|| 1. Acció de crear de nou.
|| 2. Acció i efecte de recrear o recrear-se; allò que serveix per a recrear-se;.

1. MOT m. 
|| 1. So articulat o conjunt de sons articulats que expressa una idea i es pren com a última unitat independent del discurs;

Imatge: DCVB, font bàsica de la recerca lúdica