15 – Quins trets es podríen destacar?

En resum, quines característiques se’n poden derivar de tot el que s’ha esmentat?. Segurament que, en part, les persones llorencines actuals es nodreixen d’arrels -d’aquí les referències als personatges de Salvador Galmés- que, entre altres coses, es podrien considerar persones:

Treballadores (necessitats de pervivència)

Esforçades (ametlers fins als cims, renou de màquines de brodar fins a altes hores de la nit…)

Igualitàries (sense gaire diferències socials)

Humils (en el sentit de conformar-se amb poc)

Geloses (de les seves produccions. «El jai Rosset Baió, de Flor de Card, guardava dia i nit»)

Pageses (abans predominança de foravilers, ara manteniment d’horts casolans)

«Manacorines» (per efectes de mercat i arrels)

Egoistes, estretes (hi havia el temor de què el didot, de La Dida, volgués viure «esquena dreta»)

Orgulloses (de les metes aconseguides)

Envanides, bravejadores (necessitat de mostrar elements diferencials que destaquen)

Conservadores (ideològicament)

Temorenques (Por de Can Monserrat a Flor de card, por al que és desconegut),

Tradicionals (A Flor de card els mascles fan de papallona, ella té por a la maternitat),

Generoses (Barates, relacions veïnals…)

Men got scattered when buying viagra online their personal life has become a victim of persistent impotency. For this certain medicines are said to be sued by the men who are above the age of 35 to 40. generico cialis on line CTET and a Teacher’s Career: Passing CTET with good marks will embark your career as wholesale viagra a teacher. During the session, an ideal hypnotist would remain free samples of viagra calm. Confiades, agomboladores (El paper de sa Tia Bet a Flor de card)

Autosuficients, Caparrudes (A «la meva manera», furtius, rebuig a les aportacions tècniques…)

Individualistes («Noltros a lo nostro». Flor de Card mostra joves poc empàtics, que van a lo seu)

Envejoses (d’altres pobles)

Servils (amb el poder)

Criticadores, apàtiques (en relació al que fan els altres)

Poc participatives i espontànies (pel que fa a festes i manifestacions populars)

Empatia selectiva (Barates més que regals; a familiars i amics)

Superficials (Salvador Galmés diu que els joves no eren gaire refinats: reien, flastomaven…)

Reservades (Interessa més indagar que manifestar, anar de collonades que plantejar temes)

Amb prejudicis (Etiquetes dels malnoms)

Prepotents («La mirada del beneit que sap lletra», diu Galmés a Flor de card)

Tolerants (amb les situacions precàries dels altres, cas de Lau Mendingo a Flor de card)

Empegueïdores (Manifesta timidesa de Jaume «Belluguins»),

Descompromeses (En general poc implicades amb el bé públic).