9- Recerca/3 – Com ens relacionam? (1)

Igualtat i pobresa

Totes les dades que tenim a mà, si més no fins als canvis laborals derivats de la irrupció del turisme, que aquí es podrien situar a finals dels seixanta o principis dels setanta del passat segle, parlen de pobresa, de manca de recursos i d’igualtat.

Pere Sales a l’estudi «La Vida Municipal», de banda constatar la gran inestabilitat -des de la independència fins a l’any 1953 hi relaciona 39 batles, si fa no fa un batle cada any i mig- assenyala: «Els batles pertanyen al mateix graó que la resta de regidors: només un apareix al quadre de majors contribuents»

Igualtat que, d’altra banda sempre resultarà relativa, puix com ens recorda Isabel Moll: «L’aclaparadora majoria d’ocupacions directament relacionades amb l’agricultura, i la manca de grans propietaris permet qualificar la comunitat de Sant Llorenç com una comunitat eminentment pagesa, però en absolut homogènia. No és el mateix un llaurador i un missatge; tampoc ho és un arrendatari i un jornaler. Tots treballen la terra, però no participen en els mateixos processos de treball, ni molt menys en la distribució del producte»

Altres constatacions dels trets assenyalats en podrien resultar:

-El cas del conegut paredador i contador de rondalles Antoni «Garrit» que es desplaçava descalç per tal d’estalviar sabates. («Gent de la nostra gent». Col. Es Pou Vell, Pàg. 68-73)

-La possibilitat d’arrelament de les manufactures femenines (borses d’argent primer i després els tallers de brodats) es deu, segons L. Melis, a l’existència de mà d’obra barata.

Blood sugar level- Male erectile dysfunction is very levitra professional online closer to the functions of vessels and blood as well. An ED fact : An excessive tadalafil cialis generika https://pdxcommercial.com/property/15223-henrici-rd-oregon-city-oregon-97045/15223-s-henrici-rd-flyer-2/ smoking, stress, depression, fatigue, side effect to particular medicines etc. It revitalizes and nourishes on sale here buy cheap viagra the reproductive system. Impotence is a matter that is spoken most cialis 60mg in today’s world and due to this motivation men are not able to achieve and maintain proper erections during an intimacy.

-El motiu de constitució de la «Caxa Rural d’Estalvis i Manlleus Gent Cardessana», segons s’ha assenyalat, és per ajudar a les famílies que s’han endeutat per comprar terres.

-L’estructura de les cases antigues, de sòtil baix, que encara es conserven, o les façanes vistes de marès a les construccions de la segona meitat del segle XX. L’Arxiduc (1897) assenyala: «no lejos de los Escuys de Artá que le sirven de fondo, esta San Llorens con pequeños corrales de chumberas y granados. Este pueblo, que dista 10 kilómetros de Manacor, tiene 1.896 habitantes y 200 casas, en su mayoria de una sola planta. Es muy frecuente ver en las fachadas de las casas una estaca que sirve para atar a las bestias de carga; esta clavada en la pared en lugar de las acostumbradas anillas de hierro…«

Senyors llunyans / senyors propers

Si, seguint Isabel Moll, es compara la relació de les possessions que va delimitar la Diputació de la Província el 1814 -que coincidien amb els mateixos que fixava el límits de la Parròquia de Santa Maria de Bellver (1608)- amb les possessions que conformen l’actual terme, resulta suficient per deduir la lluita d’interessos que es va establir. Sant Llorenç va perdre a favor de Manacor bona part de les possessions de la banda de llebeig i ponent. Restaren les terres més primes i aturonades amb senyors residents, fonamentalment, a Palma.

Cases a fora vila sense estatge de senyor, absència de «posades» dels propietaris de les possessions a la vila, determinen llunyania i alhora absència de models a imitar que pot afectar «al gust», a la valoració d’actituds, valors, objectes…

D’altra banda, la distància podria afavorir certes accions furtives derivades de la necessitat juntament amb la falta de respecte i consideració com, de forma descarnada, Salvador Galmés a «El garriguer d’Infern».

Aquesta situació, però canvià radicalment amb l’aparició del turisme. Les dones deixen de fer escarades amb la màquina de brodar i van a jornal. Igualment passa amb els homes que deixen el camp per passar-se, fonamentalment a la construcció. Els patrons són igual de propers (abans també hi havia qui controlava la feina), però no així els beneficiaris de la cadena de producció, que ara exerceixen un control directe, que afecta la percepció de benestar dels treballadors.