5.- Secrets d’un pregar oblidat (G.Braden).

resarEl títol del llibre de na Marta, tenia uns connotacions religioses que des del primer minut, na Marta les va treure fora. Va tenir una cura especial en no mesclar “pregar” en cap tipus de doctrina o religió coneguda. Va fer un enfocament des d’una visió espiritual, com una característica humana, amb independència de la cultura o creences que la persona té al seu voltant.
Ens contà que l’autor havia recorregut monestirs, de diferents indrets del món, cercant les fonts orals o escrites per tal de trobar l’essència de l’oració comuna a totes les cultures.
D’aquesta recerca en sortiren 5 punts o secrets.

1)La pregaria oblidada
La pregaria és muda, la seva expressió és el sentiment més genuí que tenim dins nosaltres. No necessita cerimònies especials. Posà l’exemple d’una petició a la pluja mexicana. Consistia en banyar-se el cos i el terra. Qui pregava sentia les olors de la terra banyada, l’aigua corrent pel seu cos i enviava a l’univers l’agraïment per aquestes sensacions.

2) El dolor és el mestre, la saviesa la lliçó.
El dolor és universal, tots patim però no de la mateixa manera. Les antigues tradicions ens diuen que podem suportar tot el dolor que ens ve donat, i les grans crisis i reptes personals arriben quan podem suportar-les.

3) La benedicció
Res a veure en la benedicció cristiana. És reconèixer el dolor viscut, acceptar aquest patiment, a les persones que el causen i els testimonis que el presencien. Sense jutjar, i una cosa que em va cridar l’atenció, sense ser necessari saber el perquè ha passat.

Such problem makes 5mg cialis tablets man feel emotionally weaker and lose the interest in the sexual life. For this reason it is in addition called as the male sex hormone since it levitra without prescription manifests all the distinctive male persona and bodily progressions. These are the lifeblood of Search Engine Optimization, and something that cannot be got around. viagra 10mg MRgFUS success rate Research has shown that autism is the fastest growing developmental disability among children with an annual growth 5mg cialis generic rate of 10-17%. 4) La bellesa és lo que transforma
La bellesa com força en sí mateixa que es desperta quan nosaltres la reconeixem.

5)Elabora les teves pròpies pregàries
Hi ha tantes formes de pregar com individus, la pregaria és la consciència no el que feim de vegades si no el que som.

A manera de cloenda comentarem que aquests llibres que exposats, se complementen.
Gràcies Marta per dur-nos a un lloc que alguns de nosaltres, per ventura no hi haguéssim anat.

Llibre: Braden, G. (2013). Secretos de un modo de orar olvidado. El poder oculto de la belleza, la bendición la sabiduria y el dolor. Madrid:Sirio
Presenta: Marta Nebot
Resum: Catalina Galmés