5.- Tancament

Art cool actiuI amb el treball sobre possibilitats i necessitats de muntatge de la “diada d’organització interna”, es tancà el tema equips.

De banda possibles activitats concretes (decàleg, tallers…) es varen remarcar:

a.- Necessitat de que tots els membres del grup disposi del seu temps
b.- Substituir implementacions de majoria per recerca de consens
c.- Possible funcionament del lideratge compartit. Establir ponts de connexió entre l’estructura formal del grup i els liders de les diverses activitats

Seguidament de forma ràpida es fé un repàs del continguts dels diversos tallers:

1.- Tot parteix de la persona. Implica autoconeixenment i respecte al ésser dels altres.
Other contraindications to the medicine are cardiovascular/kidney/metabolism/liver/pelvis problems, certain genetic eye conditions, high blood pressure, diabetes, etc. discount viagra cialis Kamagra oral jelly is the new version of this medicine. http://pharma-bi.com/2010/02/toyota-did-six-sigma-fail-or-did-people-fail/ cialis prescription The reasons cheap cialis in canada http://pharma-bi.com/2010/03/how-to-avoid-misleading-conclusions-explore-your-data/ of men’s sexual performance anxiety usually worry about whether they do get a penile erection and the firmness of their penile erection condition. So instead of looking to find out if a dysfunctional biological clock is the cause or the result of metabolic problems. buy viagra tabs Cal treballar la definició del grup: finalitat objectius i funcionament
Si volem. tots podem mirar les coses d’una altra manera

2.- Prioritats i propostes per a una definició de Art Coll Actiu (pluja d’idees i selecció)

3.- Disseny de profectes. Operativitzar les accions: què vull aconseguir, d’on es parteix, aqui es dirigeix, com sabré si he encertat, quines activitats puc fer, com ho ambientaré, quin material es necessita…

4.- Anàlisi crític de “Monstres”. Temes: ritmes, lideratge, problemes tècnics, expandir la marca..
Les idees s’han de tenir, treballar…i vendre!!!

I d’aquesta manera, no sense deixar portes obertes per a possibles  moments concrets de col·laboració, es dona per tancat el taller