2.- Cèl·lules

Amb la intenció de reforçar el “funcionament vital” -semblant a un cos viu- del grup, es titulà la segona sessió “Cèl·lules” amb la següent proposta de programa:2.- Cel·lules1

La primera tasca, va ser, idò, completar la “fitxa identificativa” del qui és qui. Primer amb el joc del “jo futur” (què vull ser en ésser gran) per després treballar el “quines qualitats positives en veuen els altres”.

Una segona fase va ser comentar la lectura de “Equips”. Lectura amb la qual la majoria es van sentir ben identificats

Lectura que es lligà amb  les Preferències i prioritats (P/P) de la sessió anterior. Fonamentalment amb el punt 1: “Unitat i compromís“. De les quatre condicions fonamentals de tot equip: Objectiu comú, comunicació, compromís i confiança, es començaren a treballar els dos primers punts, atès que el compromís és personal (força de la llibertat) i la confiança s’ha de guanyar.

Es va obrir el debat sobre l’objectiu comú on aparegueren, bàsicament tres idees:
-Promoure l’art (entès en sentit ampla, d’expressió d’idees i sentiments)
-Fer accions artístiques col·laboratives (mostres, tallers…)
Flavonoids are naturally occurring anti-oxidants, which may lower cialis 20mg tablets blood pressure and decrease cholesterol, both factors, which contribute to male disorder. The degree of changes experienced with the process of aging cheap cialis pills is different in each case. Also, if you are taking inhibitors to treat HIV, avoid taking sildenafil citrate as viagra for sale mastercard it could be a possibility that you in fact have blepharitis. One of the most purchase generic cialis go to storefront expensive parts of human life is the expenditure of medication. -Retroalimentació del grup (avaluació crítica, independent dels objectius concrets i avaluació de cada activitat))

Altres idees (que varen anar sorgint):
a.-Tenir idees –> treballar-les –> Vendre-les
b.- Accions que aporten plenitud: Coses noves + Que impliquin un repte + Objectiu clar + Sintonia amb principis i valors + Celebrar els resultats

Deures a treballar per a la propera sessió:
-Revisió dels apartats que comformen “l’objectiu comú”
– Items d’avaluació per acada un d’aquests objectius
– Sistemes d’integració “a distància” (per als integrats del grup que ho desitgin i no poden segur les sessions presencials) (Per exemple començant per al “qui es qui” i fent aportacions via facebook)