1.- Encetar

“Art Cool Actiu” és un grup de joves artistes amb la pretensió de clarificar i consolidar l’estructura del grup. La primera proposta de taller fou la que es presenta.

Taller 1. Proposta de programa

  •  Aquí, ara (l’art d’assaborir una pansa)
  • Qui es qui (auto presentacions)
  • Pacte relacional consensuat (debat obert)
  • El marc d’acció (debat obert)
  • Preferències i prioritats (pluja d’idees)

Impotence issue in man can affect more than viagra professional australia your sex life. If left uncontrolled, high LDL can lead way to viagra tablets in india many health issues in life. If you are having higher tolerance levels then you can assume that you are affected by this buy cipla viagra kidney trouble. Make sure you stay away from the products that are designed to help to eliminate or reduce a condition may have some side effects for Rogaine (Minoxidil). low price cialis

Treballs previs:a.- ”Els meus punts forts” (Joc de la piràmide) b.-Haver mirat detingudament el marc d’acció (imatge) c.–Pensar i escriure aquells temes (3 com a mínim) que es considerin transcendents per a la bona evolució del grup

 Un primer entrebanc en resultaren les baixes de darrera hora, però malgrat això, i després de certs dubtes, es decidí engegar la sessió i seguir el programa previst…

El joc de la pansa es plantejà com a eina (una de les moltes possibles) per situar-nos a l’aquí i ara

El “Qui es qui” en treballar en forma de dibuix “d’allò en que em sent identificat”, sota el nom i amb l’afegit del “meu punt fort” (que havia de ser fruit del joc, no sempre treballat, de la piràmide)

Les identificacions:

A la vista dels dibuixos es reflexionà sobre el concepte d’equip (organisme viu) i sobre la riquesa de les diverses aportacions.

Qui es qui

Vull treure'nAvinentesa (fora de programa)

 Aprofitant l’avinentesa de les absències, i amb la finalitat d’obrir i exposar temes de possible preocupació, es va fer una pluja d’idees i petit debat sobre el que s’esperava del grup i com s’havia viscut la singularitat d’aquesta primera sessió. Les idees exposades surten a la imatge. S’intentà emfatitzar sobre la llibertat personal (tots triam de forma continuada) i de confiar amb les forces que hom te a mà (“Som els qui som”)

Pacte relacionalPacte

 Es feu una proposta de les condicions habituals de pacte relacional.

 Marc d’acció

 Alguns el s’havien mirat i s’assenyalà que eren idees o frases etèries sense gaire aplicació pràctica. S’aprofità per assenyalar que tots som fruits de les “nostres” experiències i que, aquestes es poden contar, però no traspassar i que, al llarg del taller anirien apareixent els diversos conceptes del marc. Amb tot i amb això es comentaren aquelles idees o conceptes que més havien cridat l’atenció.

 

Preferències i prioritatsPreferències i prioritats

 I a manera de darrera activitat (com corre el rellotge!!) es formalitzà la pluja d’idees sobre preferències i prioritats de temes a tractar (Imatge)

 Tancament

 A manera de tancament es demanà les dificultat i el sentir de cada un