Tomàtigues de ramallet, una experiència

TomatigueresPresentació: Anem a parlar d’una experiència derivada de l’observació directe, fent una anàlisi comparativa aproximada, defugint així, idò, del caire científic
Delimitacions: Dels 24 tipus de tomàtiga de remellet  que apareixen el el cartell de Varietats Locals, hem experimentat amb quatre: la vermella (de ferro?), tradicional a la família, la blanca o blanquinosa, la “de punta” o mamelló i la “de pera”. Aplicarem reg de goteig després de la sembra, així com la planta ho demanava i vam deixar de fer-ho, si fa no fa, al iniciar la floració. El quadre de platació era de 1,20×0,40 m. Es a dir, aprofitarem el goteig estandard amb fileres que, de prest, permetessen el pas del motocultor.
Tractaments i aspectes sanitaris: No aplicam cap tipus de tractament, ni tan sols sofre ni emprivada d’ortiga, res. Malgrat no haguim estat, aquests darrers anys, molt afectats de tuta, optarem pel vell criteri  “primerenques i amb més quantitat de la necessària”, per si de cas. D’altra banda realitzarem els planters sota cobertura de plàstic en la mateixa finca i després sembra directe: clot fet a mà sobre llaurat, grapada de fems, tot remolcat i sembrat o transplantat vora el goteig

Conclusions:  Una vegada recollida la producció, podem observar…

a.- No hi ha diferències substancials, ni desenvolupament ni de producció, entre la sembra directe (un quart de tomàtiga de les que quedaven de l’any passat a cada clotet) i la sembra de tomatigueres que provenien directament de planter (lluna vella de febrer) o de les transplantades -a palanganes-. Es a dir, per a altres anys, a ses Sitges, podem estalviar la feina dels planters. (A la fila de la dreta de la fotografia la meitat son de sembra directe -fins a la canya-, i l’altra meitat de planter)

b.- Les més primerenques -idelal per als primers pa amb bolis amb tomàtiga novella-, productives, i de vida més curta són les “de pera”.

c.- Les que surten més a compte (durada, producció en secà…) són “les de sempre”, tant les vermelles, com les blanquinoses.

d.- Les “de punta”, tal vegada exigien més aigua o més fems; la producció ha resultat minsa (En canvi espectacular en una tomatiguera, mesclada amb les de casta grossa, situada en les parades en crestall)

Tomàtigues1 Tomàtiges2 Tomàtigues3Dates:
Realització de planters: 22 i 24 de febrer
Primer transplant a palanganes: 07 de març
Sembra directe i plantació de planters: 08 d’abril

L’any vinent, si hi ha humor, continuarem experimentant