Una nova experiència

Grup retocatA dir ver no era el primer intent, però es va produïr el retrobament amb na Cristina Garcia, companya de tallers de formació, amb interessos comuns.
D’aquesta manera ençatarem l’aplicació a ses Sitges d’una barata , un intercanvi pactat sense remuneracions. De banda el pacte previ, sorgeix un corrent, potser més transcendent: el de l’intercanvi d’experiències i enfortiment del mon relacional.
Gràcies Cristina!