Reforçaments

Els tècnics de la conhortducta assenyalen que un dels atractius del plaer en l’acció es poder-ne gaudir de resultats avaluables en un periode relativament curt.

Petites metes temporals i a curt termini, en coherència amb una meta més transcendent. Potser aquí rau un dels plaers de l’agricultura -sense que, per això, hagin de portar a aristotèlica felicitat-, els resultats tangibles en un periode relativament curt de temps.

Anar a l’hort, collir tomàtiques madures, cebes tendres i pebrers rosssos, per fer el tradicional trempó -o altres tasques culinàries-, si no es fa d’esma si no amb implicació dels sentits i del sentir, pot produir petits moments d’identificació amb la terra i de felicitat.
(Imatge: Tomàtiques “de Valldemossa” a ses Sitges. Juliol, 2014)