Categoria: Refranys

 • 31 Banyar a algú…

  per

  en

  Banyar a algú l’orella de saliva A vegades els refranys coneguts es fan presents per circumstàncies ben diverses. una paraula, una eixida, una interpretació… altres vegades no és així. Fullejant el Corpus de fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera, tot cercant refranys als quals es pogués treure suc positiu, l’atenció es centre, per…

 • 30 Travelant…

  per

  en

  Travelant travelant, aprenen a caminar Ni el DCVB ni el Corpus de fraseologia en mostren significat. S’entén sense explicacions. Però, com s’intentarà fer amb la present recreació, se li hagués pogut treure un poc de suc. Sempre l’he sentit amb to amorós, llevant transcendència a una possible errada. Una manera de dir “no et preocupis,…

 • 29 Fer de Pere…

  per

  en

  Fer de Pere Mateu. Passa com en altres ocasions, en sentit estricte té una interpretació però l’aplicació i les derives van per un altre cantó. Segons el Corpus de fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera significa “Obrar o intervenir en una empresa o assumpte presumptuosament, amb pretensions de dirigir, sense estar.-hi capacitat o…

 • 28 Qui te la paella…

  per

  en

  Qui té la paella pel mànec, fa anar l’oli allà on vol Segons el DCVB: “significa que el qui disposa dels ressorts o recursos per a dirigir un assumpte, una empresa, una col·lectivitat, etc., els aprofita en la forma que més li convé”. No el vaig saber trobar en el “Corpus de fraseologia de les…

 • 27 La cabra…

  per

  en

  La cabra avesada a saltar, salta i saltarà. En aquesta cas, més que la literalitat del refrany, a l’entorn familiar, havia escoltat, de diverses formes el seu significat, sempre referit a animals. Si un ca s’avesa a fer carn… Si una ovella bota la paret…. El Corpus de fraseologia mostra el significat: “Ho diuen per…

 • 26 De lo que costa…

  per

  en

  De lo que costa poc, donar-ne molt Bona part dels refranys són polisèmics, el seu significat, dependrà, idò, del context i de la intenció del qui l’usa. Es dona el cas que el nombre de refranys que es coneixen i s’usen en un entorn familiar concret sempre és limitat; això fa que no sempre s’apliquin…

 • 25 Bon dinar…

  per

  en

  Bon dinar, bon esperar fa. Així es com el mostra el DCVB amb el significat: “es diu al·ludint a una cosa molt bona o interessant, que no sap greu d’esperar-la si es té la seguretat d’obtenir-la” A l’entorn familiar l’havia sentit encapçalat per la preposició a. La capacitat (o voluntat) de postergar les recompenses es…

 • 24 L’experiència…

  per

  en

  L’experiència és la mare de la ciència Segons mostra el DCVB és un refrany arrelat en tot l’àmbit de parla catalana. També l’he vist en el refranyer en llengua castellana i, algunes vegades, amb una variant substancial, es canvia la paraula experiència per paciència. I dic substancial perquè mentre el primer empeny a l’acció l’altre…

 • 23 Quan es cap de baix…

  per

  en

  Quan es cap de baix s’engalaverna, es de dalt no governa. Certament la consideració del refrany no entrava en el programa inicial de “recreació de refranys” que pretén cercar caires positius i de desenvolupament. Les vegades de l’havia sentit era per justificar alguna andanada de tipus sexual i masclista: si el cap de dalt no…

 • 22 Qui molt viurà…

  per

  en

  Qui molt viurà, moltes coses veurà En el meu entorn familiar sempre l’havia sentit així i em va sorprendre no troba’l a les diverses fonts que, habitualment, solc consultar. Vaig haver de recórrer a la font major el DCVB que mostra diverses variants:“«Vivim, i veurem coses»; «Visquem i coses veurem»; «Qui viurà, veurà»; «Qui viu,…