Annex 1

ACORDS. LLIBRE D’ACTES DEL CLUB CARD
(Entre parèntesi els responsables quan s’especifiquen)

18/12/1971
-Elecció de Junta Directiva. P:Juan Genovart, VP: Guillem Pont; S: Miquel Rosselló, VS: Joana Santandreu; T: Andreu Amer. Vocals: Carme Quetglas, Josep Cortès, Pep Vaquer, Guillem Jaume.

20/12/1971
-Primera activitat: “El Rei Herodes”

15/01/1972
-Torneig anual de ping-pong
-Excursió al Nord-oest de l’Illa
-Compra d’una multicopista

02/02/1972
-Torneig triangular de ping-pong (Llevant d’Artà, Es Forat de Manacor i Cub Card) (G.Jaume)

10/02/1972
-Contractar un conserge
-Fundació de la revista “Flor de Card” (En honor a Mn. Salvador Galmés) (G. Pont)

02/03/1972
-Conferència de Joan Salas. “Home i materia” (G.Pont)

11/03/1972
-Conferència de Jaume Santandreu “Persona i món”
-Sessió de cine amateur (M. Rosselló)

05/04/1972
-Primer concurs infantil de dibuix a l’aire lliure
-Excursió a Cabrera (G.Pont)
-Primera exposició de Flors i plantes

03/05/1972
-Cicle de Cine-fòrum (Conferència d’Antoni Riera). “Bonnie y Clyde”, “Accidente”, “Goya”

30/05/1972
-Representar “Un criat nou” a Son Macià
-Primer Concurs local de redacció
-Implantar amb caràcter anual un campament infantil (G.Pont)

10/07/1972
-Participació en festes patronals: Festa infantil + gimcana moto-turístic + 1er Concurs de fotografia

25/08/1972
-Festes de la Mare de Déu Trobada: Recorregut incògnit. Representació de “Un criat Nou” i “Volem fer comèdia” (Grup teatral “Card”)

07/08/1972
-Adaptació i decoració del local (separació de sala i “taller” en fusta)
-Excursió a Menorca (G.Pont i G. Jaume)

17/11/1972
(Hi ha capçalera però no relació d’acords)

15/01/1973
Junta General i nova Junta Directiva. P: Juan Genovart, VP: Guillem Pont, S: Joana Santandreu, VS: Aina Mª Femenies. T: Onofre Brunet
-Centralitzar els treball d’organització en el local social
-Augmentar el nombre de seccions: Infantil, Excursionisme, Esports a l’aire lliure, Esports de saló, Cultural. Música, Decoració, Teatre-Cine i Informació.

15/01/1973
-Promocionar a festa de Sant Antoni: Premis a les carrosses i coca i vi a tots els participants
-Conferència del Dr. Joan Ramis, “Sexualitat”
-Excursió al Puig Alpara

02/02/1973
-Concurs de fresses (Premis a infantil, grups i individual masculí i femení)
-Campionat de ping-pong. (Dobles, masculí, femení i infantil)
-Concurs infantil d’escacs
-Cicle de cine còmic

02/03/1973
-Campionat de truc
-Excursió a peu a Calicant

06/04/1973
-Setmana Cultural. Homenatge a Mn. Salvador Galmés:
Missa amb xerrada de Mn. Torres Gost. Ofrena floral en el cementeri. Inauguració de l’exposició dedicada a la seva obra. Conferència de Francesc de Borja Moll. Actuació del “Petit Grup” de Santanyí. Concurs de redacció sobre Salvador Galmés. Representació de “Aigua de pluja”. Conferència de Gabriel Janer Manila. Projecció de “Negrures” de Miquel Rosselló.
-Excursió de “sa berena” a Formentor i Port de Pollença.

04/05/1973
-Concurs local de Flors i plantes

01/06/1973
-Repàs i arreglo de mobiliari del local social

06/07/1973
-Campionat masculí i femení (no s’especifica de què) (G.Pont)

03/08/1973
-Participació a les Festes patronals: Festa infantil (B.Massanet i A.Garcia)

07/09/1973
-Donar de baixa el conserge.
-Efectuar els cobraments de quotes a través de Banca March

5/10/1973
-Curs de mallorquí a “Ca ses monges” a càrrec de G. Pont
-Curs de taxidèrmia a càrrec de Joan Noguera
-Excursió s “Es Telègraf”

23/11/1973
-Compra d’una màquina d’escriure i d’una prestatgeria
-Excursió de dos dies a Lluc
-Concursos de “Christmas” i betlems
-Campionat infantil de ping-pong (a càrrec de les diverses seccions)

–/12/1973
-Nova Junta Directiva. P: Onofre Brunet, VP: Guillem Pont, S: Joana Santandreu; VS: Maria Rosselló. T: Guillem Quina. V: Gabriel Rosselló, Sebastià Pasqual, Rafel Melis, Antònia Pont, Jaume Rosselló, Antònia Garcia, Pere Mesquida, Josep Cortès, Guillem Jaume i Jordi Domenge. Seccions: Excursionisme, Festes, Esports a l’aire lliure, Esports de saló, Cultural, Infantil, Teatre i Artística.

04/01/1974
-Anomenar una persona encarregada de biblioteca i cercar-ne una altra per a la neteja del local.
-Distribució de funcions. El President de cara a l’exterior, el Vicepresident de tasques d’interior
-Les reunions es faran els primer divendres de cada mes.
-Els “Socis protectors” han de pagar 1000 pessetes cada any.
-Es deixen de cobrar les quotes per B. March. A canvi d’un 5% ho faran na Maria Rosselló i na Jerònia Galmés.

01/02/1974
-Concurs infantil de fresses i ball de desfressats a Hotel Don Jaime (Cala Millor)
-Entrega de premis als concursants dels betlems

01/03/1974
-Es deixa constància que la sala de festes no complí amb les normes acordades.
-Secció d’excursionisme: Visita a Valldemossa
-Secció infantil: desfile de models
-Secció de teatre: prepara obra nova.
-S’assignen 300 ptes a la secció de ping-pong per despeses de desplaçaments a Palma
-El Club ha de suportar nombroses despeses derivades de “Flor de Card”. Se’n parla i es continua igual.
-S’aprova la compra d’una grapadora per a la revista (2000 a 3000 ptes)

05/04/1974
-S’aclareix que tots els membres tenen condició d’igualtat i que es necessari respectar les diverses opinions.
-A cada Junta es tractaran primer els problemes generals i després les activitats de les seccions.
-S’acorda dedicar dissabtes i diumenges a la neteja i reparació de desperfectes.
-No queda resolt el tema de la contractació d’una netejadora (massa car)
-El tresorer presenta estat de comptes i demana fer inventari dels bens.
-Es decideix comprar una llibreria (es deixa a mans del delegat de Cultura)
-S’insisteix en la necessitat del treball desinteressat.
-La secció d’excursionisme informa del projecte de “Sa berena”
-El delegat del teatre informa de la invitació per anar a les festes de Son Carrió
-El de ping-pong informa del calendari del Campionat de Balears.

03/05/1974
-Es crea una Comissió Permanent per rebre i facilitar informació sobre les activitats de les seccions
-Les reunions es començaran sempre a la mateixa hora.
-S’acorda pagar 600 ptes mensuals a la persona encarregada de netejar l’escala i banys.
-Adquisició d’un magnetòfon-casset per a les activitats de ball de bot
-La secció infantil acorda crear una escola de ballet
-S’aproven els actes de la Setmana Cultural del 13 al 19 d’aquest mes.
-També s’aprova la compra de cadires (atesa l’oportunitat) i d’una agulla pel tocadiscos.

07/06/1974
-S’exposa, altra vegada, la necessitat de la compra d’una llibreria (per poder controlar els llibres)
-S’informa de la baixa d’alguns socis atès que es te tancat el local dissabtes i diumenges. Es tornarà a obrir.
-Cultura proposa la compra de llibres. També la reposició d’un vidre.
-La secció infantil proposa la creació d’una banda de cornetes i tambors.
-També s’acorda la organització d’un campament femení a Menorca.

05/07/1974
-S’aprova la compra de la llibreria
-L’Ajuntament demana la col·laboració del Club per a les festes patronals. Actes: revetla de boleros i ball de bot, carreres de joies i festa infantil, ping-pong i exposició de dibuixos i pintures.

02/08/1974
-A proposta de la secció, s’aprova la celebració d’una festa infantil-
-S’informa de la venda d’una moneda d’or (6000 ptes) que es trobà en la recaptació del Rei Herodes (1972).

13/09/1974
-Després d’analitzar varies propostes s’acorda assignar una quantitat fixa per a la revista. Els socis que no vulguin rebre la revista pagaran menys que els que la vulguin rebre (suplement de subscripció)

11/10/1974
Thanks to the continued stress, constant bombardment devensec.com buy generic levitra of more than enough data which we can possibly handle by ourselves. That is why, it is said ordering generic viagra to be mandatory to ask for the appropriate prescription after taking doctor’s supervision. This is not a simple undertaking, but if there is no review or compensation for ethical practices, then there is a huge likelihood that such practices are simply ignored in favor of other more realistic objectives. vardenafil canadian pharmacy In addition, you may require medicines that help promote erection http://www.devensec.com/rules-regs/decregs304.html free sample of levitra during sexual stimulation. -S’acorda dotar a la secció de cultura de 3000 a 5000 ptes per a la compra de llibres.
-Es suprimeixen seccions, queden Esportiva, Cultural i Infantil (Les altres són autònomes).
-Per als que no saben mallorquí, es proposa que”Flor de Card” tengui algunes pàgines en llengua castellana. Es rebutja la proposta.

15/11/1974
-Es demanen candidats per a les properes eleccions. Els socis s’inscriuran en una secció i cada secció nomenarà el seu representant
-S’anomenen Socis d’Honor a Miquel Vaquer, Juan Genovart i Onofre Brunet

10/12/1974
-S’acorda celebrar festa d’aniversari. S’entregaran els premis dels betlems i postal de Nadal. També un reconeixement a les persones que han col·laborat de forma desinteressada.

20/12/1974
Assemblea General. Nova directiva: P: Tomeu Pont VP: Tomeu Domenge Amer, S: Jaume Mas, VS Maria Nadal. T: Aina Mª Femenias. Secció Cultural: Pere Mesquida, Infantil: Margalida Servera. Esports: Guillem Quina

17/01/1975
-Dotació de 5000 ptes per a compra de llibres i restauració de mobiliari.
-El delegat de festes informa sobre Sant Antoni. Acorden festa anual de fresses ara a “La Caracola”
-El delegat d’esports i excursionisme proposa la compra de “Rutes amagades de Mallorca”
-Es va parlar de muntar un equip de basquet (però es deixa per a més endavant)
-Les reunions, a partir d’avui, es faran el tercer divendres de cada mes.

21/02/1975
-Es passen comptes de l’exitosa festa de fresses.
-S’acorda la inscripció a “Triunfo” i “Telva” i es dona de baixa “La Vanguardia” (no arriba d’hora)
-Es proposa i acorda l’adquisició de dues bandúrries per al ball de bot.
-La tresorera informa del saldo existent
-El delegat de cultura informa del la Setmana Cultural:: xerrades i concursos de flors.

21/03/1975
-Preparar la Setmana Cultural

18/04/1975
-Es torna parlar de la Setmana Cultural

23/04/1975
-Nomenament per a la neteja del local

20/06/1975
-Relació d’ingressos i despeses. Adquisició d’altaveus per a les activitats del Club
-El tresorer informa de la dificultat del cobrament de les quotes a l’estiu (la Junta ajudarà)

11/07/1975
-El grup de ball actuarà a les festes patronals
-No s’aprova la separació del Club del “Grup de ball”

22/08/1975
-Atès l’èxit de l’actuació del “Grup de ball” s’acorda celebrar-ho amb un refresc en el local.

26/09/1975
-S’acorda la reparació dels armaris dels llibres i nomenar alguns socis perquè classifiquin els llibres
-Felicitar a l’Ajuntament per a la restauració de Es Pou Vell (i demanar que no l’usin com a garatge)

24/10/1975
-El President llegeix escrit de l’Ajuntament: necessita el local. S’ha de deixar lliure el 24/12/75
-S’acorda Assemblea General per informar del tema. Es demanarà permís a Govern Civil

21/11/1975
-Poques respostes per a la formació de la nova Junta

05/12/1975
-Nova Junta Directiva: P: Tomeu Pont, VP: Eduard Perales, S: Pere Mesquida, T: Maria Nadal. Queden assignats els mateixos representants de les comissions de Cultura, Infantil i Esports
-Nou local provisional c/Major, 84

(No figuren actes de 1976)

10/01/1977
-Nova Junta Directiva: P: Eduardo Perales VP: Jaume Mas, S: Jaume Lliteres, VS: Tomeu Domenge Amer. T: Guillem Pont. Vocals: Fca Jaume Pomar, Aina Mª Llodrà, Antònia Servera i Catalina Servera.

14/01/1977 (Biblioteca parroquial)
-Contacte amb grups de joves per dinamitzar el Club
-Ball de fresses en el Saboga.

25/02/1977
-Convocatòria de Junta General per: Consolidar Directiva. Nomenar nou secretari.Tornar publicar la revista (ja reiniciada)

18/03/1977
-Falta de quòrum per a l’Assemblea General. La Directiva fa constar i denuncia que sense haver fet votació s’ha editat un nou número de·”Flor de Card”.

26/12/1977
-Junta General. Nova Junta Directiva: P: Eduardo Perales, VP Tomeu Pont, S: Guillem Quina, VS Isabel Nicolau. T. Juana Santandreu. Vocals: Josep Cortès, Tomeu Domenge Adrover i Miquel Rosselló.

02/03/1978 (Per primera regada es redacten les actes en llengua catalana)
-Les reunions de la directiva es faran el primer divendres de cada mes.
-Al manco la Directiva de Card en Festa ha de ser sòcia del Club
-A càrrec de la secció artística: cicle de cine-fòrum
-Enquadernació dels dos darrers toms de “Flor de Card”
-Adquisició de totes les revistes de “Rutes amagades de Mallorca”
-Assignar 500 ptes per a tots els conferenciants (despeses de gasolina)

05/10/1978
-Subvencionar amb 20.000 ptes la “Història de Sant Llorenç” de Ramon Rosselló
-Carta de censura als diaris i a “Flor de Card” pel tracte que “Les Illes” de Luis Ripoll dispensa a la vila.

09/03/1979
-Junta General. Nova Directiva: P: Guillem Pont, VP: Ignasi Umbert. S:Margalida Jaume, VS Isabel Nicolau. T: Eduardo Perales. Delegats de Revista: Josep Cortès. Excursionisme. Antònia Pont, Card en Festa: Tomeu Massanet
-Tramitar la dependència del Ministeri de Cultura (en comptes de Govern Civil)

23/03/1979
-Recepció i tramesa als socis dels nous Estatuts del Ministeri de Cultura. Enviar circular informativa als socis
-Cercar una casa per llogar amb la finalitat de tenir un local social independent i propi
-Intentar la coordinació de les diferents seccions
-Que cada secció programi les activitats de l’any
-24 d’abril nova Junta Directiva per decidir la data de l’Assemblea General

10/04/1979
– Enguany “Sa berena” a Port de Pollença i Formentor (en barca).
-Jaume Santandreu presenta “Poemes per al meu poble” (Alguns musicats per Pere Josep (Llull), Aina Llodrà i Antoni Genovart)
-Local social es gestiona una nova casa (en darrer terme quedaria Can Torrenova)
-S’acorda fer una nova llista de socis
-S’acabà la redacció dels definitius Estatuts.

24/04/1979
-15 de maig Assemblea General per convertir el Club Card en Centre Cultural.
-S’entrega còpia dels nous estatuts als socis de la nova llista.
-S’assenyala que les seccions són autònomes. La d’excursionisme informa que prepara una excursió a Menorca per Sant Joan.
-De cara al local s’acorda oferir les dues possibilitats a l’Assemblea: Lloguer a Can Treufoc o reforma a Can Torrenova

15/05/1979
Junta General Extraordinària:
-Informació d’activitats i passes realitzades aquests darrers mesos
-En la lectura d’Estatuts, un soci proposa canviar “Fomento de la lengua catalana” per “dialecto mallorquin”. Es rebutja la proposta per 37 vots contra 10
-S’accepta la creació de tres noves seccions: Escola de mallorquí, Biblioteca i Artística.
-Es considera imprescindible disposar de local propi. Si els fons no basten possibilitat d’obrir quotes voluntàries
-Es mostren dubtes sobre el viatge a Menorca. S’acorda reservar 20 places a l’agència de viatges.
21/06/1979
-Llogar una casa (Mn. Galmés, 67). Magatzem, reunions de Junta i lloc de treball per 2000 ptes mensuals. Considerant llum i neteja es suposen 30.000 ptes anuals
-Es demanen aportacions voluntàries als socis
-En resposta al convit del regidor de festes Pere Bauzà, s’acorda presentar un ventall d’activitats de forma conjunta.
-S’informa que han faltat dues persones per cobrir les places a Menorca (Dèficit imprevist)

11/07/1979
-Atès que l’Ajuntament no ha acceptat el programa en la seva totalitat s’acorda no participar en les Festes. Però al ser les seccions autònomes hi participarà “Card en Festa”
-Les reunions de la Junta seran el primer dilluns de cada mes.
-Les diferents seccions havien de presentar un programa de tot el curs (per poder tramitar subvencions. Atès que algunes encara no ho ha fet es prorroga 15 dies la presentació.

19/01/1980
-S’actualitza el cobrament de diverses factures
-Convocatòria de Junta General (09/02)
-S’informa del curs de cinema que es realitzava a Manacor
-S’acorda enquadernat els toms de “Flor de Card” de 1978 i 1979
-Comprar una pala i dues graneres per a la neteja del local
-El President presenta la dimissió

09/02/1980
-El fins avui president informa de les feines realitzades al llarg de l’any
-Es renoven els càrrecs de President (Antoni Sansó) i Secretària (Bàrbara Mesquida)
-Es debat el tema quotes. La nova junta estudiarà el tema i decidirà

13/02/1980
-Primera Junta de la nova Directiva. P:Antoni Sansó S: Bàrbara Mesquida, T: Eduard Perales. Seccions. Mallorquí: Guillem Quina, Excursionisme: Antònia Pont. Revista: Josep Cortès. Cultura i artística: Antònia Garcia. Card en Festa: Bartomeu Massanet
Acords:
-Deixar la clau en el pany per si els socis volen usar el local
-Nova recaptació de socis. Es duplica la quota (Ara 200 pts)
-Ball de fresses a la discoteca “Saboga” del Port de Manacor
-Reunions de Junta els primers dimecres de cada mes
-Es parla de la possibilitat de muntar un curs de macramé i fer alguna xerrada

05/03/1980
-Col·laboració del Card en l’homenatge dels Escriptors de Llengua Catalana a Mn. Galmés consistent en fer programes i convidar els socis al dinar (350 pts.) que es farà a ses Sitges.
-Es cerca una nova apuntada de socis.
-Enviar instància a l’Ajuntament demanant una subvenció pel lloguer del local
-Fer una obra de teatre
-Fer una senyera amb l’escut del Card en el centre

26/02/1981
-Incorporació d’una nova secció de cine club proposada pel soci Joan Barrada
-Dia 7 de març Junta general per tractar la reestructuració del Card i renovació del càrrec de tresorer

(No hi ha més actes ni notes escrites)