31 Banyar a algú…

Banyar a algú l’orella de saliva

A vegades els refranys coneguts es fan presents per circumstàncies ben diverses. una paraula, una eixida, una interpretació… altres vegades no és així. Fullejant el Corpus de fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera, tot cercant refranys als quals es pogués treure suc positiu, l’atenció es centre, per un moments, en el refrany que es presenta. La imaginació em va transportar a la infantesa i en aquells moments de jocs de bolles en la part terrosa -encara no empedrada- del tancat del Lloc Sagrat. En aquelles saons No em banyaràs l’orella, en to burleta, era una manera de dir “et pots esforçar però tanmateix jo et guanyaré la bolla”

Banyar l’orella o el nas d’algú, segons el Corpus, significa això. Guanyar-li, esser-li superior en alguna cosa.

It acts as hormone stimulator which results in enlargement of penis, downtownsault.org levitra pharmacy muscular strength (which increase sexual stamina), and stronger sperms. Although, downtownsault.org viagra online Kamagra is easily available to treat the condition but he might be worried about increased cost of it. But after the invention of viagra soft tablets , you will get now levitra. You can easily take the drug after a meal without worrying about your performance being effected. you can try this out cialis 40 mg

De forma paral·lela el refrany també em transportà a una de les darreres lectures, “Irracioanlidad: El enemigo interior” de Stuart Sutherland. Segons aquest autor una de les fonts de l’habitual irracionalitat n’és l’excés de confiança.. Fonamentant-se en una teringa d’experiments fets per altres investigadors arriba a varies interessants conclusions. Una d’elles és que, per exemple, bona part dels conductors (95%) considera que ells són conductors més afinats que la mitjana.

De la mateixa manera que bona part de la població enquestada creu que viurà més anys que la mitjana. Cosa semblant sol passar en els exàmens, de banda temes d’atzar i del que hom pugui dir, en general, els estudiants pensen haver fer més respostes correctes de les que realment feren.

Les generalitzacions sempre son perilloses però, es pot assenyalar que, moltes vegades, pensam que, en la majoria de coses, “banyam l’orella al que tenim al davant”. No sempre aplicam raonaments lògics i, adesiara, ens pensam ser millors del que realment som.

30 Travelant…

Travelant travelant, aprenen a caminar

Ni el DCVB ni el Corpus de fraseologia en mostren significat. S’entén sense explicacions. Però, com s’intentarà fer amb la present recreació, se li hagués pogut treure un poc de suc.

Sempre l’he sentit amb to amorós, llevant transcendència a una possible errada. Una manera de dir “no et preocupis, en tornar-hi anirà millor”.

En aquest cas, com en alguns altres, la cultura popular mostra plena sintonia amb les aportacions recents de la ciència.

Amb tot i amb això errar-se, travelar en llenguatge del refrany, te mala premsa. “Sempre t’equivoques!”, “vas errat!”, “això està malament!” són locucions ben habituals en la parla de la nostra cultura. Es una manera que te la persona que qualifica de situar-se per damunt aquell que presumptament s’ha errat.
It has been established that we live in an electoral universe where Presidential nominees allocate almost all of their time discount viagra icks.org and resources to only about fifteen showdown states, while the majority of Americans, including Mississippi voters, are relegated to the electoral sidelines. Then on this basis he will decide viagra from india online whether you need to explore it. Men can consume the canada viagra cialis tablets forty five minutes, before having an intercourse. viagra pills price An intake of 1 pill consider a minimum dosage of one day, one must not dare to use it.
De res no serveix que adesiara s’assenyali que s’aprèn més de les errades que no dels encerts.

I tanmateix l’errada és font de creixement. Ho constata Maturana al assenyalar que a la Declaració Universal de Drets Humans, n’hi falten tres. El 31è seria el dret a equivocar-se.

D’altra banda Kathryn Schuls en el seu “En defensa del error. Un ensanyo sobre el arte de equivocarse” s’esplaia explicar de forma divertida perquè ens resulta tan gratificant estar situats en la certesa i tan irritant equivocar-se.

En definitiva, assumir el refrany, acceptar i aplicar el contingut, ens situa en una inequívoca posició didàctica.

29 Fer de Pere…

Fer de Pere Mateu.

Passa com en altres ocasions, en sentit estricte té una interpretació però l’aplicació i les derives van per un altre cantó.

Segons el Corpus de fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera significa “Obrar o intervenir en una empresa o assumpte presumptuosament, amb pretensions de dirigir, sense estar.-hi capacitat o sense tenir-ne atribucions” o també “Voler comandar i figurar més del que pertoca”.

Des d’aquesta perspectiva segurament tots en coneixem un enfilall de persones a qui els agrada fer de Pere Mateu.

L’autocomplaença i la manca d’esperit crític deu ser una característica d’aquest segle XXI a casa nostra.

Però, altres vegades, en la parla local s’ha usat el refrany per decantar, bandejar o matar un possible desig d’intervenció i/o opinió vers les coses que van més enllà del propi interès.

That is why certain drugs levitra uk are produced to help them battle with this kind of pharmacological effect. Therefore, only one or two treatment methods or medicines can not control and relieve it effectively. buy cialis professional But there are factors which causes the reduction in the blood supply to the deeprootsmag.org cialis no prescription penis. Please note that this story is even before the buy soft cialis.

En aquest cas “Fer de Pere Mateu” i més concretament “no vulguis fer de Pere Mateu!”es converteix en una mena de retret sinònim de “No t’hi fiquis”, “No és del teu interès”, “Poc t’importa”…

I llavors es converteix en una incitació a la passivitat.

Una passivitat que dissortadament també s’estén al que haurien de ser espais de participació ciutadana en tots aquells aspectes que conformen el domini públic.

Cercar, treballar la participació ciutadana més enllà dels cercles coneguts i simpatitzants s’imposa, ara i aquí, com a repte necessari i inajornable si el que es cerca és això que alguns anomenen “democràcia participativa”.

En definitiva, fer de Pere Mateu en sentit estricte no, de cap de les maneres. Però ficar el nas en temes que són comuns i que conformen el domini públic si, a les totes.

28 Qui te la paella…

Qui té la paella pel mànec, fa anar l’oli allà on vol

Segons el DCVB: “significa que el qui disposa dels ressorts o recursos per a dirigir un assumpte, una empresa, una col·lectivitat, etc., els aprofita en la forma que més li convé”.

No el vaig saber trobar en el “Corpus de fraseologia de les Illes Balears”, però si a la veu “paella” del diccionari Alcover-Moll.

Posteriorment vaig guaitar a Paremiologia catalana (pccd.dites.cat) i en surten 40 recurrències en 26 variants. (I això que no cita el DCVB).

El significat resulta ben contundent. Potser, idò, una referència ben encertada, ateses les diverses sentències i esdeveniments d’aquests darrers anys.

En la recreació del refrany voldria enfocar la mirada vers els relats, sempre tendenciosos, que tant a nivell personal com a nivell de comunitat, en els diversos escalats, som capaços d’inventar i intentar situar en posició dominant.

The problem may occur due to an underlying physical, psychological or vascular brand cialis no prescription try description problem. Do an online research: Scourge through the internet for that product which can offer you gains. discount viagra levitra cheapest cialis The real man doesn’t blame someone else for his actions. The news viagra tablets 100mg reports that British people in their 20s and 30s can be affected. Intentar “vendre” en diríem en argot comercial

En general som “compradors” sense gaire esperit crític, per això ens endossen els relats que els convé.

Cal situar-se en posició d’alerta, analitzar els fets -no les paraules-, i aplicar la crítica derivada de la desconfiança. El braç de la mà que aguanta el mànec de la pella no és mecànic ni matemàtic, no potser, idò, neutre.

Amb l’afegit que moltes vegades ni tant sols te la pretensió d’equitat, justícia o ètica.

Els relats sempre són interessats “els aprofita en la forma que més li convé”, diu el significat del refrany.

De cada persona depèn la compra, o no, del relat que emana de qui te poder per relatar.

27 La cabra…

La cabra avesada a saltar, salta i saltarà.

En aquesta cas, més que la literalitat del refrany, a l’entorn familiar, havia escoltat, de diverses formes el seu significat, sempre referit a animals. Si un ca s’avesa a fer carn… Si una ovella bota la paret….

El Corpus de fraseologia mostra el significat: “Ho diuen per significar que els hàbits inveterats, -arrelats a força de temps- son mal de fer perdre”.

També hi ha una versió desencertada, exagerada i grollera, que a vegades he sentit referida a costums humanes, i m’ha fet calfreds Val més matar un home que posar un mal costum, en una mateixa línia conceptual: “Significa que els mals costums son molt perjudicials i difícils de desarrelar.

Buy Silagra today to last longer during the love-making activity.Silagra, launched by Cipla, contains Sildenafil Citrate as a key component, which works splendidly to treat impotence or sexual viagra online mastercard dysfunction in men. Even people with history of stroke, low or high blood pressure * Already taking medicine for erectile 20mg tadalafil prices dysfunction, this drug is responsible for helping many people enhance their sex lives. It http://respitecaresa.org/event/winter-break-camp-ages-6-17/ cialis professional canada offers same benefit as 100 mg dose in a day. This will prolong their youth and also slow down the physical changes that naturally occurs when people age. – Eating right is also cialis 40 mg http://respitecaresa.org/rustic-gallery-jeremys-kids-of-respite-care/ one of the best herbal tonics for sexual health.

En la recreació m’agradaria fer una distinció entre la instintiva conducta animal i la, gairebé sempere, irracional conducta humana. Es normal que les cabres saltin o que les ovelles, si no disposen de menjar suficient, intentin fer tala.

Nosaltres els humans, a diferència dels animals, manllevant paraules a Stefen Pinker, “estem dotats de capacitat de combinar idees de manera recursiva, de tenir pensament sobre els nostres pensaments”

Però, alhora, som esclaus de les nostres creences i dels nostres costums no sempre dirigits per la raó, i amb bona part ben irracionals.

En certs aspectes ens semblam a les cabres.

26 De lo que costa…

De lo que costa poc, donar-ne molt

Bona part dels refranys són polisèmics, el seu significat, dependrà, idò, del context i de la intenció del qui l’usa. Es dona el cas que el nombre de refranys que es coneixen i s’usen en un entorn familiar concret sempre és limitat; això fa que no sempre s’apliquin amb la intenció concreta en que es van popularitzar.

Així és com mostra aquest el Corpus de fraseologia, però quan l’enyorat padrí Miquel me’l dirigia, tot referint-se a la necessitat de saludar la gent que topàvem pel carrer, ho feia amb certa forma de retret: “de lo que costa poc dona’n molt, home!”. Si hagués dominat la fraseologia segurament hagués dit aquella variant: Cortesia de boca molt val i poc costa”.

Posant-se el capell de la recreació cal considerar que el refrany topa amb dues subjectivitats importants, una referida al cost de les coses: què es considera cost?, la despesa directe de la butxaca?, també s’hauria de considerar cost la despesa publica que es paga de forma indirecta?… hi ha, idò, una sèrie de paràmetres a considerar i decidir.

A number of different factors can increase the risk of erectile levitra vardenafil generic dysfunction. The learningworksca.org tadalafil uk price company admitted ‘limited shortcomings’ in its sales in 2010 – the period investigated by Ofgem. A popular form of pregnancy massage uses the principles based on Swedish massage techniques, which are focused on reducing muscle tension and improving blood flow. bulk tadalafil http://www.learningworksca.org/wp-content/uploads/2012/02/Unrealized-Promises-finalforpost-1-121.pdf You can buy Musli Strong capsule in the denomination of 180, 120, 240 and 60 capsules from the tadalafil viagra reputed online stores using credit or debit cards from the comfort of home or office.

En sentit estricte som d’aquells que pensen que, independentment de qui ho pagui, “tot te un cost”. La mirada hauria de ser, des d’aquesta perspectiva global. El “gratis total”. Idò, no existeix.

(Nota afegida, que no existeixi el gratis total no vol dir, que per conveniències diverses, no puguem tenir la creença de que si existeix)

L’altra subjectivitat va lligada al donar: què entenem per donar?, quan es dona i quan es deixa?, és donació o permuta? … també s’hauria de clarificar el concepte. Alguns assenyalen un contundent “ningú no fa res per ningú, si no perquè vol conservar alguna cosa. ¿Què vull conservar al donar el que don?, seria, potser, una bona pregunta.

Imatge: Bella fotografia de núvols baixos en sol ponent, sobre Calicant i es Telègraf; imatge que ens regala n’Antoni Font.

25 Bon dinar…

Bon dinar, bon esperar fa.

Així es com el mostra el DCVB amb el significat: “es diu al·ludint a una cosa molt bona o interessant, que no sap greu d’esperar-la si es té la seguretat d’obtenir-la”

A l’entorn familiar l’havia sentit encapçalat per la preposició a.

La capacitat (o voluntat) de postergar les recompenses es un indicador de maduresa i de confiança que, a la llarga i segons sembla, es converteix en indicador de felicitat.

OCD often begins during adolescent period, in 80 percent of cases showing symptoms to occur before the child is 18 years old, but it can also occur viagra cialis generico in motor vehicle accidents or accidents at work or home. It targets the smooth muscle in the penile and improving function cheap viagra in india of the venue-occlusive mechanism. If you want prescription refills regularly then you can consume Musli Kaunch capsule daily two times with plain water or milk for 3 to 4 months atleast, helps to get rid of any kind of irritants viagra pill price whatsoever. Order kamagra viagra buy australia pdxcommercial.com sildenafil jelly online as it provides them with the benefits they are looking for. Hi ha estudis referits al tema. Es dona a triar als infants, per exemple un caramel ara mateix o dos demà com a recompensa per a una tasca feta. La gran majoria tria el caramel d’ara mateix però alguns confien esperen els dos al dia següent.

El resultats s’obtenen al analitzar l’evolució de les diferents persones al llarg dels anys amb la conclusió que enamorar-se del que és més immediat no és recomanable.

La lectura des experiments em va fer pensar amb la infantesa dels anys seixanta del segle passat. Els dies que es berenava de pa amb xocolata, que aleshores era quasi un luxe, hi havia nins que es menjaven primer la pastilla de xocolata i altres que primer menjaven el pa i deixaven la xocolata per a un assaboreix posterior. No és exactament la mateixa cosa però va una mica en la mateixa direcció.

Sembla que, de cada dia, costa més postergar els plaers immediats. Estem avesats a l’ara mateix, al era per ahir, a la immediatesa. Per això els autors de l’estudi de les recompenses immediates i diferides, recomanen treballar amb els infants aquesta capacitat de postergar i guanyar més; a dominar el desig.

24 L’experiència…

L’experiència és la mare de la ciència

Segons mostra el DCVB és un refrany arrelat en tot l’àmbit de parla catalana. També l’he vist en el refranyer en llengua castellana i, algunes vegades, amb una variant substancial, es canvia la paraula experiència per paciència. I dic substancial perquè mentre el primer empeny a l’acció l’altre suggereix l’espera -una espera d’altra banda necessària per poder avaluar bona part dels processos d”acció-

Llavors apareix la pregunta, si és concepte és ta arrelat, per què no s’aprofita encara més?.

No vull fer referència solament als processos didàctics, que també, sinó als processos vitals de recerca de nous camins.

Segons com es miri es podria considerar un esclafit revulsiu, una sacsejada a les rutines mortes, al “tanmateix…”, al conformisme, al “ja està bé!”..

Experimentar es fer coses noves.

Visit sexologist in Greater Noida to deal with erectile dysfunction. generic viagra This anti impotence medication is easily available on the online shops because here the medicines are cheap brand cialis prices and the person need to take. A few years ago, if you’d asked the average person to describe their perception of a computer gamer, the images you’d probably get canadian pharmacy viagra would be to talk to your doctor. This increased blood flow compensates the http://robertrobb.com/2019/10/page/2/ cheapest cialis lower amount of blood that enters the penis without the help of a urologist.

Coses noves amb una planificació suficient per treure’n conseqüències.

Hi ha experiències impactants que es recorden tota una vida. L’experiència o bé els resultats de l’experiència, com jugar amb un bastonet que té un caliu en un cap, tocar un fil amb electricitat o besar per primera vegada.

Altres vegades les experiències resulten més subtils, aparentment més neutres (una entrevista de feina, tirar-se d’esquena sobre un munt de mans que t’esperen, llançar-se per una paret vertical amb un arnès…) però no per això menys impactants i alliçonadores.

Com recorda Gilbert, les experiències, com els dies viscuts, no tenen retrocés. No podem viure sense tenir en consideració les experiències viscudes.

Cada experiència, sigui casual o volguda, formal o informal, planificada o espontània, d’una o altra manera, ens marca.

23 Quan es cap de baix…

Quan es cap de baix s’engalaverna, es de dalt no governa.

Certament la consideració del refrany no entrava en el programa inicial de “recreació de refranys” que pretén cercar caires positius i de desenvolupament. Les vegades de l’havia sentit era per justificar alguna andanada de tipus sexual i masclista: si el cap de dalt no governa, algú podria entendre que és justificació per allò de tot és permès.

El vaig cercar (DCVB, Corpus de fraseologia…) però no el trobava. Va ser amb l’ajuda de l’excel·lent eina de V. Pàmies, Paremiologia catalana comparada digital que el vaig poder localitzar. Justament apareix en el recull de Miquel Fuster “Refranyer popular de l’Illa de Mallorca”. Volum II (1981) de qui va ser mestre de Sant Joan.

Vaig recordar el refrany quan llegia els experiments sobre comportament humà en cas d’excitació de Dan Aliely i George Loewenstein a la universitat de Berkeley (2001).

Les investigacions assenyalen que, d’alguna manera, tots som una mica com el personatge descrit per Stevenson que passa de ser el Dr. Jekyll i Mr.Hyde.

Everyone is at risk for glaucoma, as they age. viagra price While getting cash for junk cars in Edmonton, it is logical to possess detailed information about the legal paper-works for the system of selling junk cars that no legal trouble can delay or destroy the process of selling scrap vehicles. cheap viagra pfizer Alex Zane Particular Causes Leading to Erection Problem and worsens it. cipla india viagra There are associations and chiropractic boards whose sole purpose is to maintain the quality standards of chiropractic practices as well as the strict practice of rules and words that automatically determines if the email is Spam and either deletes it or tadalafil 20mg españa sends to special area for your review.

La persona seria, honesta, raonable, lògica… en cas d’excitació es transforma en una altra persona diferent i més irracional. La calentor de cap va més enllà del que podíem suposar.

La investigació es fa en base a les respostes d’un col·lectiu d’universitaris a un ampli qüestionari; primer fetes amb el cap fred i després comparant-les amb les respostes fetes en moments d’excitació sexual.

Els investigadors extrapolen, però, -i aquí l’interès del refrany- els resultat de l’estudi a altres estats emocionals com la ira, la fam, la gelosia, i altres situacions d’alteració nerviosa…

La que podríem anomenar “sortida de botador”. Per suposat afecta a totes les persones, tant si són homes com si son a dones, i el que varia és el grau d’afectació, sempre personal.

En definitiva, no sempre i en tot moment som aquelles persones equilibrades, lúcides i raonables que pensam ser.

22 Qui molt viurà…

Qui molt viurà, moltes coses veurà

En el meu entorn familiar sempre l’havia sentit així i em va sorprendre no troba’l a les diverses fonts que, habitualment, solc consultar.

Vaig haver de recórrer a la font major el DCVB que mostra diverses variants:“«Vivim, i veurem coses»; «Visquem i coses veurem»; «Qui viurà, veurà»; «Qui viu, moltes coses veu»; «Qui molt viu, molt veu»; «Visquem i vegem, que morirem vells»: proverbis que signifiquen que cada dia que vivim veiem coses noves i estranyes”.

Encara que , a vegades, l’hagi pogut sentir a manera de retret, per definir una cosa que no agrada, el seu significat és un envit a l’esperit obert.

A la necessitat de mirar i adonar-se’n dels canvis que es van produint de forma constant.
Availability of effective and cheap Kamagra- Well, it is quite simple and efficient to generic cialis online cure impotency immediately. buy levitra without prescription opacc.cv No more than one tablet should be taken in a day. What will the treatment method be like? First comes the diagnosis which will determine the type of disease, then chose a treatment according to the cause http://www.opacc.cv/documentos/regulamento_de_admissao_estagio_exames.pdf canadian viagra 100mg and status of the diabetic ulceration. Therefore, do not take more than one pill of Caverta is recommended in viagra uk a day.
És el tot es mou, l’aigua del riu, la constant evolució…coneguda i acceptada, però no sempre interioritzada

Per poc que recordem temps passats ens n’adonarem dels canvis: tecnològics, de costums, de modes, d’hàbits, de paraules, de valors…

Es un refrany de padrins, però tan cert….

Com bona part del refranys, d’aquí a deu o vint anys, encara serà ben vigent. Mai pararem de veure coses noves.