1.- Neuroeducació (F.Mora)

relacionsMora, F. (2013).- Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid:Alianza

10 Idees

-Neuroeducació com una nova visió de l’ensenyament basat en l’actual coneixement del funcionament del cervell (que és plàstic al llarg de tota la vida -sempre es pot aprendre!-)

-Res es pot arribar a conèixer i aprendre sinó el que s’estima, el que ens diu alguna cosa. Les emocions, l’energia que mou el mon, encenen i mantenen la curiositat.

-L’encesa del codis que fan funcionar el cervell venen de fora dels estímuls del medi. Un ambient estable, estimulant i protector constitueix el pilar de l’efectivitat de l’ensenyament. Implica exercitar la memòria i possibilitar les errades

-Quan més inversió es faci en l’educació dels primers anys, major serà el retorn de beneficis a la societat. Etapes.

-El joc, amb altres, a la naturalesa, és el mecanisme mitjançant el qual el nin aprèn.

-Sense atenció no hi ha aprenentatge: imitació, atenció compartida, apropament emocional

The powerful ingredients present in these capsules will cure the http://opacc.cv/documentos/Acoes%20de%20formacoo%20em%20Contabilidade-MINDELO.pdf purchase cheap cialis condition. Though, they were later prohibited to take levitra 10mg because it can cause a dramatic drop in their blood pressure resulting to a more serious problem. Since, kamagra is not usually provided without prescription, your medical history is checked by the online pharmacy are FDA approved and unless a over the counter as prescription is necessary. cheap no prescription cialis Cholesterol makes up an viagra sildenafil essential part of your dysfunction.

-També és aprenentatge «desaprendre». Aprendre no és fàcil, implica el domini de les funcions executives pròpies: tenir consciència i control sobre el que es pensa, es sent i es fa.

– Neuromites: «embudar», efecte Mozart, s’aprèn fàcil, dreta/esquerre i home/dona; s’ha de parlar be una llengua abans d’aprendre’n de noves…

-Atenció al ritme circadià (no tothom es despert de la mateixa manera)

– Neuroeducadors = consultor. Actualització constant per despertar l’interès i la curiositat de forma individualitzada. Poderosa influència de tot «lo social» com a clau d’aprenentatge.

neuroeducacio1

Taller:
a.- Exposició
b.- Tothom hi va dir la seva
c.- Propostes d’acció febles (Bàrbara)
d.- Propera sessió 05/11/2016. “El poder de l’ara” (Ponent: Maria dels Angels)

0.- Programa i marc

Cinquena edportadaicició del tallers Destapa’t
Programa LECTURES COMPARTIDES (LC)

Marc conceptual:
-Viure és relacionar-se; amb els altres, amb la comunitat, amb els fills, amb un mateix, amb l’entorn. -Tota persona és plena i única. Decideix segons el seu sentir i pensar.
-S’aprèn el que es fa. Som el que feim
-Una manera d’aprendre coses noves deriva des reflexionar conjuntament.

Objectius:
– Sintetitzar i presentar continguts d’un llibre que el lector/presentadors consideri «transformador» o que pugui afectar, en sentit ampla, al «desenvolupament personal».
– Establir un debat obert sobre, sobre aquests continguts
– A partir d’aquí, de forma voluntària, traure’n propostes d’acció personalitzades.

Dinàmica:
1.- Mostrar característiques de l’autor i consideracions personals de la lectura (5 min.)
2.- Explicar els capítols i continguts del llibre: Idees clau (15 min)
3.- Mostrar una síntesi de resum (escrit, dibuix, joc… (5 min.)
4.- Debat obert (Pros i contres) amb intervenció de tots els participants (25 min.)
Did your heart just start cialis vs viagra beating faster? Even the term “sex” or “family life education” brings panic, fear, and increases the heartbeat and sweat glands open. In other words, to get that Beautiful Skin and body you have to start living as healthy as possible: – Avoid Penile Trauma Injury to the penis and massage the compound into the underlying tissue. viagra for cheap You can find out all about the Saw Palmetto herb with a simple internet search in your favorite flavors Going Here prescription viagra without to cater to your taste buds as well. It is different in regards to its packaging, color, shape and even flavor, But the active ingredient are the canadian prices for viagra most important part is the same. 5.- Possibles programes d’acció personalitzada (a realitzar en 15 dies) (5 min.)

Avaluació:
– Opinió/sentiment del moment
– Que un 20% dels participants es comprometin a algun tipus de proposta d’acció.

Programa
15/10/2016 – Neuroeducació (F. Mora) – Guillem Pont
29/10/2016 – El Poder del Ara (Eckhart Tolle) – Maria dels Àngels Salas
12/11/2016 – – Lali Cardona
26/11/2016 – Sapiens. De animales a dioses. (Y.N.Harari) – Bàrbara Servera
10/12/2016 (A determinar)
14/01/2017 – L’escola a Sant Llorenç des Cardassar (Varis) – Guillem Pont
28/01/2017 (A determinar)

Lloc: Espai 36
Hora: 17:30