68 Nesples

“Per sant Lluc, nesples pelluc” (18 d’octubre)
“Amb temps i palla d’ordi maduren les nesples”

Fruita de l’arbre anomenat nespler o nesprer (Mespilus germanica) que en el nostre entorn es feminitza i es conegut com a nesplera.
No es podia tancar aquesta tanda de fruites singulars sense fer referència a les nesples. Antany fruita ben habitual.
evers Tots Sants, en aquesta època es collien verdosetes, s’estenien sobre un canyís de caramuixa, a vegades cobert de palla d’ordi, generalment en el sòtil, i després de mica en mica, a mesura que anaven madurant es consumien.

Amb les nesples passa una mica com amb els ametlers en terra prima. En cent anys han passat de ser “granyoners” a ser empeltats amb mudes de nesplera i a morir per desatenció i falta de cura, a vegades engolides pels romeguers.
Per això s’ha de considerar, avui, fruita esporàdica. N’hi ha però no gaire. En resten algunes en horts i jardins d’arbres comprats.
Val a dir, també, que la nespla si es consumeix i no és ben madura rapa a la llengua

More involved physiotherapy methods, such as stretching, range of motion exercises, and strengthening exercises help those who are suffering from diabetes, prostate cancer, heart disease, hypertension and many such serious disease, it is too helpful for all of them. sildenafil free shipping cialis for order In the 1980s, “instructional management and leadership” became the dominant paradigm for organization leaders after researchers noticed that effective managers usually had managers who kept a high focus on educational planning and instruction. It is usually a problem that attacks men as find out for source viagra online they get old. This allows the medicine http://secretworldchronicle.com/2015/06/ buy viagra to mix up and provide quick solution within a short period of time. Jaume Santandreu a “Nissaga de sen” li dedica un llarg poema, “Elogi a la nesplera” (1983) que acaba així:
“Mon cor de terròs aspre no estima l’olivera,
ni el taronger, ni el roure, ni l’alzina, ni l’om.
Retron a la bardissa de malmesa sendera
només per contemplar-te, essencial nesplera,
i voler ser qui som”

Informacions:
Herbari virtual
Menuda natura
Viquipèdia