62 Lledoner

A l’apartat de fruites singulars, o millor dit de fruites perdudes, hi podríem situar els lledons, fruita del lledoner (Celtis australis) en castellà “almez”. Entre la pell negre i el pinyol tan sols hi ha una capa molt prima de popa, que te un singular i característic gust.

Aquestes bolletes negres, que abans havien estat grogues i rasposes al paladar i abans verdes, ja no tempten a ningú, ni tan sols als infants, però… altre temps els al·lotells, amb bicicleta es desplaçaven fins a ses Toltes Velles per anar a “robar” lledons d’un lledoner que hi havia aferrat a la paret partionera a la banda del camí.

Anècdotes escadusseres a banda segurament s’hauria de considerar el lledoner com a “arbre casolà”, un d’aquell arbres que solen acompanyar les cases de fora vila. En alguns indrets, fins i tot, la llegenda assenyala que es solien plantar a la clastra el dia que naixia el primer dels fills de la casa. Arbre que de natural adopta certa forma de paraigua i que deixa passar el sol a l’hivern i regala bona ombra a l’estiu.

De fet, pel que he pogut constatar i al meu parer, és l’arbre d’ombra que més s’adapta a la calor mallorquina. Comparats amb altres és primerenc a l’hora de treure les fulles i també a l’hora de deixar-les caure iniciada la tardor.

Un altra utilitat singular del lledoner és la mal·leabilitat de la seva fusta. Tallada a trinxes i tractada amb aigua calenta era, i encara és, utilitzada per fer els collars de les ovelles que porten picarol. Segurament per això els pastors sempre tenien algun lledoner localitzat.

A dir ver, en el nostre entorn, si el comparam amb altres indrets, per exemple la zona de migjorn, podem dir que no n’hi ha gaire de lledoners. Trescant per les cases velles del terme hi trobarem pins, figueres, alguna alzina, parres, arbres de jardí…i alguns, pocs, lledoners. I tot malgrat la bellesa i espectacularitat dels lledoners que hi ha davant l’església de Son Carrió.

While a “Headache” is common, and does not move either forward or backward. viagra doctor The game is played with tongue in cheek, but it often stirs some sad continue reading this store now viagra on line reflections. These different forms of the effective medicine are equally successful as the tablets sildenafil cheapest are. At the same time, it is viagra prescription free advisable to take the drug once in a day. El Cançoner de Mallorca mostra l’endevinalla:
¿Quin abre és qui fa sa fruita / més petita que un ciuró,/ primer verda, llavò groga, /llavò negra just carbó,/ i ets al•lots, es veis i ets homos/ se n’umplen es butxacó,/ la xupen, i llavò tiren/ es pinyol amb un carbó?( El lledoner)

Informacions:

Herbari virtual

Menuda Natura

Viquipèdia