42 Parres i ceps

Parres i ceps (Vitis vinifera)

Ara mateix les parres i els ceps comencen a treure pàmpols. Segons el diccionari “pàmpol” es refereix a Fulla de cep o de figuera; cast. pámpana, pámpano”, però en el nostre entorn feien referència bàsicament a les fulles dels ceps o de les parres.

En algunes façanes encara resten senyals de les parres que, antigament ornaven la carrera de les velles cases del carrer del Pou o del Carrerillo. Proporcionaven fresca i fruits.

Segons conten. en els anys seixanta del segle passat, els productes agrícoles llorencins que disposaven de prestigi en els mercats ciutadans eren les figues i els xítxeros. Poca cosa més.

També conten que, anys enrere, en algunes zones n’hi havia de vinyes: a Son Pont, a ses Toltes, a ses Sitges…De fet el mapa del Cardenal Despuig (1784) vora la localitat de Sant Llorenç s’hi mostren dibuixos de vinyes i oliveres; però si certament n’hi havia fa temps que hem perdut la tradició -si es deixen a banda, es clar!, algunes parres i petites vinyes pel consum familiar.

People suffering from chronic pain take opioid derivatives like Vicodin and Oxycontin-these drugs are not viagra without prescription only effective against pain, they are given prescribed pain medication. So precaution should be taken to avoid all these unfavorable and bothering developments. browse this soft cialis online When approached by levitra price check this site couples facing sex problems, many doctors advise use of the berries to solve the problems. Ovulation usually occurs in between 14-16 days before your next periods. generic cialis

Menuda Natura ofereix curioses informacions sobre aquesta planta enfiladissa que disposa de més de 3000 varietats i que, segons embla, es cultiva des de l’any 6000 aC.

Informacions:
Herbari virtual
Menuda natura
Viquipèdia