33 Remeieres

Segurament s’ha de considerar, s’hauria de considerar, una activitat, un costum perdut. En la Mallorca pagesa, quan la Seguretat Social i els metges no eren sempre a disposició, les famílies cercaven els remeis que tenien més a l’abast. Remeis que provenien de l’assaig i errada i que s’anaven transmetent d’uns a altres membres del grup amb el conegut i estès: “A jo em va anar bé….”. Consells que provenien de coneixements ancestrals, de curanderos o d’altres fonts d’informació.

Sigui com sigui, cert és que en alguns sòtils llorencins, per ús propi o per regalar a qui ho demanàs, sempre hi solia haver provisions de certes herbes. Normalment de “cabellets de maís”, herba cossiada i arrels d’aritja.

En tot cas, depenia de les preteses necessitats i del costum. No totes les cases tenien herbes, i si en tenien no sempre eren les mateixes.

D’arrels d’aritja per tot n’hi ha (un altre dia parlarem de les nostres lianes). Qui tenia hort i sembrava blat d’índi per a les gallines, solien tenir “cabellets de maís” a voler. La cossiada, o herba cossiada solia ser la més problemàtica; s’havia de saber on n’hi havia. Era com els agres d’esclata-sangs: “veus, per aquí n’hi sol haver”.

Bonafè de la cossiada en diu: “s’empra molt per rebaixar la sang. Es endemés purgant i astringent.”. De l’aritja assenyala: “L’arrel o rizoma s’empra com a depuratiu, o sia per purificar la sang, sudorífic, diürètic, febrífug: és també útil contra la sífilis”. Del blat d’indi (ell l’anomena Blat de les Índies) diu “Els cabells de les espiguetes o filaments estilars, quan son tendres o blancs, són diürètics i depuratius”.
But first you need to neutralize your spine to Clicking Here levitra 60 mg prevent injury while doing the exercises. Contrary to perception, this disorder can happen at any stage of this mentioned erection process. choose here sildenafil india What do you find when the page finishes loading? Well, you see a spectacular cornucopia of diverse, informative topics referenced in the “subject” for each email: “Erectile Dysfunction? Look no further – free viagra in canada , 90% off!” “Get a 200 year mortgage!” “Reverse the aging process, regress back to infancy!” “Make 10 million dollars per hour stuffing envelopes!” These emails can try a man’s patience. This overnight shipping viagra let the patients acquire a healthy and effective treatment.
Mostrar el costum tradicional d’utilitzar, adesiara, herbes remeieres, no implica, en cap cas una defensa o recomanació. De fet pels qui ens sentim i procuram ser seguidors de la ciència, la seva utilització sols demostraria desconeixement o falta de confiança en el coneixement dels facultatius.

En tot cas, s’ha considerat adient deixar constància del costum.

Informacions:
Herbari virtual: Cossiada. Blat d’indi. Aritja
Menuda natura: Cossiada. Blat d’indi. Aritja.
Viquipèdia: Cossiada, Blat d’indi, Aritja