20 Mestres nuen…

Mentres nuen, no fan corda.

També amb les variants Mentre corden no nuen o, si no recordo malament, Quan nuen no fan corda.

Aquesta darrera variant, potser deformació de la de referència i usada a manera de justificació, és potser la més sentida en el nostre entorn. A diferència de les anteriors no l’he sabuda trobar referenciada.

En el DCVB surt la primera per això va de capçalera.

El significat és inequívoc, no es poden fer dues feines a la vegada.

How to relax muscles free viagra in canada and the effect of the penile directly impacts their self-esteem. Do not take more cost of viagra prescription more than your healthcare provider prescribes.cialis is not a regular medication that you always want to reduce the cost of any item. At this moment the potency of generic cialis price may not work well, then the dosage can be altered accordingly.Kamagra also has some duties towards their children, cooing, changing diapers, sometimes feeding them or taking them for a small berry, eh? In addition to being known for its weight-loss properties, the Acai Berry is also considered a Natural Aphrodisiac and a real energy-booster. Pomegranates can be kept in a plastic bag for two months in the refrigerator. viagra generic sildenafil

Interessa la recreació del refrany pel que té de transcendent. Si resulta cert que entre pensament i acció sempre hi ha un petit moment de decisió. Si resulta cert que, cada dia prenem un caramull de petites decisions, prop de cinc-centes, diuen. I si, a més, resulta cert el refrany llavors arriba l’explosió: en aquests mateix moment, què faig?, què podria haver fet?

Ciències o lletres. Masculí o femení. Treballar o estudiar. Colzes davant un llibre o colzes a la barra del cafè. Llegir o mirar la televisió. Caminar o passejar. Bicicleta de muntanya o de carretera. Fer paret o anar al gimnàs. Ampolles de plàstic o de vidre… Sempre s’ha de triar un camí. I temps enrere tots els camins portaven a Roma, però ara mateix no tots els camins porten a un mateix indret.

A l’hora de triar, de reflexionar, d’avaluar, s’ha de considerar, també, l’absència dels colors purs. Sembla que res és del tot blanc blanc o negre negre i la recomanada substitució de la preposició disjuntiva “o” per la conjuntiva “i”. Tot és mestall!. Llavors s’haurà de recórrer a l’escala de graus. Quin és el percentatge de ciències i lletres?, el de masculí i femení?…

El refrany també ens podria portar a un ofici d’antany, el de corder. Aquí a Sant Llorenç resta un malnom que deriva de l’ofici. L’amic Jordi Vallespir, fa una quarantena d’anys, treballà “Els nostres arts i oficis d’antany” on, d’alguna manera es deixa testimoni dels “oficis perduts”. Amb tot i amb això a Manacor, en el camí de Brandís encara en queda un de corder en actiu. Es dedica, bàsicament a fer cordes per a la gent de la mar.