18 Sembrau-les a…

Sembrau-les a bon lloc, i les collireu cuitores.

El refrany és del Corpus de fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera. El DCVB mostra la variant Qui vol faves cuitores, que les sembri a bon lloc.

El significat que mostra Sagrera, i motiu pel qual s’ha triar el present refrany i no un altre és “Vol dir que perquè les coses donin bon resultat cal posar-hi esment des del principi”.

El significar de la versió del Diccionari a la veu “fava”, al meu entendre, està en sintonia amb la recomanació de J. Lorente que mostra el Reflexionari: “Si vols pescar ves on hi hagi peixos”.

En ambdós casos es mostra la necessitat de pensar abans de fer. Una obvietat que no sempre s’aplica.
Remember that these tablets will work only when a man is afflicted with this disorder, exposure to cold can cause spasm related to the smaller arteries which are responsible to viagra buying online http://seanamic.com/ceo-blog-1/ make one impotent. Taking more exercise to enhance viagra in usa online Related web-site physical fitness. He consulted on data warehouse with banks, distribution companies, utilities, purchase generic levitra governmental authorities, manufacturing companies, insurance, and the health care industry. Erectile dysfunction is a very common cialis online online condition seen in men with Diabetes.
Pensar els: per a què?, on?, com?, de quina manera? -amb quines persones i quines eines-, com es podrà avaluar?… és, hauria de ser, la primera fase de qualsevol programació.

Sembla que ha minvat l’habit generalitzat de menjar faves, altre temps imprescindibles a la nostra cuina.

Una fava torrada, que s’anava fonent lentament a l’interior de la boca, al ensalivar-la i, amb enginy, rascar-la amb les dents, amb el seu peculiar i únic sabor a la Mallorca rural era una llepolia per als infants i un entreteniment per als majors.

També, a vegades sembla que el fer per fer s’ha imposat al fer de forma programada. Potser que la cuita dels moments actuals imposi programacions intuïtives i personals i, poques vegades, compartides.