15 Qui no es cansa…

Qui no es cansa, alcança

Significa que aquell que és persistent aconsegueix allò que vol.

Les referències que mostra Barbara Saguera en el seu “Corpus…” orientar la persistència a raons amoroses, tant la recollida a la rondalla “Na Dent d’or” (Qui no es cança, alcança. He començada a cercar aquesta al·lota, i o l’arribaré a trobar o cauré) com la recollida en el Cançoner Popular de Mallorca (Oh ramallet vertader!/ En tu tenc la confiança: / si el qui no se cansa alcança / segur que t’alcançaré).

Consume more fruits and vegetables – Antioxidants play an extremely important role in reducing the canadian viagra pharmacy risks of breast cancer causes. Close Link Between Heart Health and australia viagra buy Erectile Health Ultimately, what is good for cardiovascular health is also held responsible for reducing sperm count. According to various researches, almost check that pharmacy shop sildenafil levitra 5 percent patients with major depressive disorder (MDD) also suffer from eating disorder. A study also shows that even a 30-minute order generic cialis opacc.cv walk a day lowers your chance of having Erectile Dysfunction.

Després d’algunes referències refranyer, citades en anteriors entrades, referides al conservadorisme (recordi’s aquella tan popular de “Qui barata es cap se grata”) i a l’immobilisme, voldria ampliar la mirada, posar en valor i orientar la transcendència del refrany que avui es presenta, a tots els àmbits de la vida.

Des de la psicologia, i més concretament analitzant els factors d’autosabotatge de Stenberg, se’ns mostra el camí del benestar i un dels factors a considerar és precisament la perseverança, la persistència en aconseguir aquelles metes realistes que hom s’havia proposat.

El podem posar, idò a la llista dels refranys a considerar!