30 Rapa

Rapa (Arum italicum)

Planta ben comuna, es pot trobar a llocs ombrejats i humits del nostre entorn. De verd obscur sobre surt de les farratges i pastures ja que els herbívors, en el nostre cas les ovelles, no la toquen.

Stefano Mancuso, especialista en neurobiologia vegetal, posa d’exemple una germana seva Arum palestinum com a exemple d’intel·ligència i comunicació entre plantes i animals. En aquest cas en referència a plantes deshonestes, que manen feines sense pagar el servei, generalment en forma de nèctar.

(A Menuda natura també se’n fa ressò del singular sistema de pol·linització de la nostra rapa).

Assenyala Mancuso (en traducció lliure):
When should one take kamagra? Generally, erectile dysfunction is categorised into two different types- when a man is not able to satisfy the sexual urge after watching cheap levitra professional an erotic movie. The medicine is a FDA approved solution for those users who don’t have time to call or don’t want to stay on call or just want the instructions tin order to solve the problem. commander levitra No study has viagra store usa directly compared these three medications. Therefore, by tadalafil for women taking the medicine one can forget his condition and can enjoy his love-life even normally.

“Les orquídies han perfeccionat la tècnica de l’engany fins a convertir-se en refinades “dames del frau”, però existeixen altres espècies que, sense arribar al seu nivell de perfecció practiquen l’art de l’engany amb el pobres insectes. Es el cas de l’Arum palestinum, el germà d’Orient Pròxim del Arum italiucum que, aquí, creix vora séquies i camins. Aquesta planta utilitza com a insecte pol·linitzador a les mosques del gènere Drosophila -com la mosca del vinagre- a les que enganya de forma francament curiosa. Per atraure’ls l’Arum palestinum produeix un aroma irresistible per a l’insecte: el de la fruita en fermentació. Captivada per aquesta fragància, la mosca s’introdueix alegrement en la inflorescència que, una vegada ha entrada, es tanca i l’apressa, generalment al llag de tota una nit.

Durant aquestes hores de captiveri, la mosca tracta d’escapar-se i a tal fi, vola, camina i gira sobre si mateixa, empastifant-se de pol·len. Quan la inflorescència s’obre, l’insecte, a la fi, pot fugir, però generalment no va molt lluny. Atret altra vegada per la olor irresistible de fruita en fermentació, la nostra heroïna no tarda en introduir-se en una altra de les inflorescències, la qual, després d’apressar-la de bell nou utilitzarà el pol·len que cobreix la mosca per pol·linitzar-se.

D’aquesta manera la planta obté el que desitja (ser pol·linitzada) mitjançant l’engany: la mosca compleix la seva missió de transportadora, però sense rebre res a canvi. Existeixen moltíssim casos pareguts basats en l’atracció olfactiva dels insectes.”

Interessant, no?

Informacions
Herbari virtual
Menuda natura
Viquipèdia