28 Verdet

D’ençà que es va declarar planta protegida el verdet ha desaparegut .hauria d’haver desaparegut- dels nostres betlems.

La veritat es que, DCVB a banda, no n’he sabut trobat gaire referències ja que al  ser biòfid, no surt als herbaris
El DCVB a l’accepció 5 de l’entrada “verdet”, mostra: ” 5. Molsa (|| || 1 i 2) (mall.). Mata, rams de romaní, pometes del Bon Pastor i senalles de verdet, Vidal Mem. 67.
També mostra: “2. MOLSA f.|| 1. Planta de molt diverses espècies de muscínies, de líquens i d’algunes hepàtiques i algues; conjunt d’aquestes plantes, caracteritzades principalment per la finor i petitesa de llurs fulles i per la carència de ramificació; cast. musgo.

One of the worst obstacles in men’s sexual life and their relationship. appalachianmagazine.com cheap viagra No dog should sleep on the bare floor, especially an older one, so make sure the dog’s bed is comfortable and provide blankets for use tadalafil in india appalachianmagazine.com on cold nights. Unhealthy lifestyle: Consuming alcohol and smoking etc. are some unhealthy lifestyle habits that are also responsible for erectile dysfunction and also the dysfunction of the ejaculatory mechanism. viagra india prices This arises only when the buy levitra online person makes love with their partner. Serveixi aquesta nota, per deixar constància que al llarg de molts d’anys -a senalles com mostra Vidal- va ser part fonamental dels betlems. De fet el verdet, posteriorment enfarinat per simular neu i fred, cobria els tions i soques que donaven volum al conjunt, mentre els pastorets, i els Reis s’anaven atracant a la cova.

Informacions:
Viquipèdia
Nadal/gencat